Kennis delen is kennis opdoen!

Wanneer veel veranderingen tegelijk samenkomen, spreken we over een tijdperk van verandering. Kijkende naar de huidige veranderingen, zoals de nieuwe Omgevingswet, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Burger- en Arbeidsparticipatie, spreken we met recht van een tijdperk van verandering voor gemeenten, bedrijven en publieke diensten. Kennis en inzicht ontwikkelen zich permanent door. Om aangehaakt te blijven is het essentieel continue mee te veranderen. Om u daarin te ondersteunen organiseert Cyber haar KENNISDAGEN. Kennisdagen zijn bij uitstek een middel om kennis te delen en over te dragen.

Over welke veranderingen praten we? Hoe speelt u hierop in en hoe krijgt u er grip op? Wat zijn successen? Waarom en vooral hóe moet u blijven ontwikkelen?

Antwoord op uw vragen
Tijdens de Cyber KENNISDAGEN brengen we de actuele en toekomstige marktontwikkelingen bij u onder de aandacht. Daarnaast geven we antwoord op de vragen die bij u leven. We nemen u mee in de manier waarop wij en onze klanten hiermee omgaan. Kortom, tijdens dit platform delen we graag onze kennis met u.

Thema: Toekomstbestendig organiseren in de leefomgeving
Datum: 4 oktober 2017
Locatie: Theater ‘De Maagd’ in Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom en Cyber Adviseurs nodigen u van harte uit voor de kennisdag op 4 oktober 2017.

We leven in een tijdperk van verandering; kennis en inzichten veranderen continue. Dat vraagt om toekomstbestendig beheren. Om u daarbij te ondersteunen, organiseert Cyber dit jaar drie kennisdagen.

De eerste kennisdag vindt plaats in Bergen op Zoom. Deze gemeente heeft sinds 2015 samen met Cyber Adviseurs een organisatie-ontwikkeltraject ingezet voor het beheer van de leefomgeving. Hoewel het traject nog volop loopt, levert het nu al veel interessante resultaten op die we graag met u willen delen!

Want om welke veranderingen in de leefomgeving gaat het, hoe speel je hierop in, wat zijn de kansen en bedreigingen en hoe moet je je als organisatie blijven ontwikkelen?

De kennisdag bestaat uit 2 delen, eerste deel kennisdeling met inleidingen/sprekers en het 2e deel interactieve parallelsessie met verdieping en kennisdeling.

Programma

9.30 uur – inloop en koffie

10.00 uur – Ontvangst en sprekers 

“Toekomstbestendig organiseren” – Lidia Spindler algemeen directeur/secretaris gemeente Bergen op Zoom
Spreker die op inspirerende wijze ingaat op het hoofdthema. Zoekt verbindingen, trends in de markt, samenwerking met partners en de wijze waarop dit succesvol kan zijn. Lydia Spindler heeft visie op de gemeentelijke rol en invulling in de (nabije) toekomst!!

“Van visie naar organisatieontwikkeling” – Peter Bogers – afdelingsmanager realisatie & beheer, gemeente Bergen op Zoom
De heer Peter Bogers, hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer over de succesvolle toekomstbestendige doorontwikkeling van de organisatie van Realisatie en Beheer. Aan de hand van het project dat momenteel loopt binnen de gemeente wordt ingegaan op doelstellingen, valkuilen en resultaten, geven tips & trucs om de doorontwikkeling een succes te maken..

“Tijdperk van verandering” – Sjaak van der Vlies – Partner Cyber
Sjaak van der Vlies, partner van de Cyber-groep, gaat in op huidige trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet, BGT, Informatisering, Burger- en Arbeidsparticipatie), ontwikkelende en veranderende rollen van gemeente en dus ook van de adviseur en aannemer. De mogelijke gevolgen en aanpak om regisseur en actief deelnemer te blijven.

12.00 uur – lunch, tijd om elkaar te spreken en te wandelen door het historische centrum van Bergen op Zoom

 13.30 uur – parallesessies

Er zijn vier kennissessies in 2 ronden. Kies er twee uit die u aanspreken en laat u informeren en inspireren.

Door ontwikkelen als succesvol proces – Peter Bogers / Sjaak van der Vlies
De host gemeente Bergen op Zoom in gesprek met zijn gasten. Over project en de organisatieontwikkeling die dat teweeg heeft gebracht. Welke rol heeft Cyber gespeeld. Welke resultaten zijn geboekt en hoe is dat bereikt. Onderwerp is een verdiepingsslag op de inleiding.

Hoe groot moet mijn organisatie zijn – Rene Brands, teamleider buitendienst gemeente Bergen op Zoom en Bart Rutten, adviseur Cyber
Sessie over de cijfermatige onderbouwing van zowel de buiten- als de binnendienstorganisatie door medewerkers gemeente en Cyber. Strategische personeelsplanning; hoeveel beheerders heb je nodig, werkvoorbereiders, toezichthouders, juridisch advies, administratie en wat doe je nog meer. Afweging en keuzes. On-line tools als eenvoudige en krachtige en op maat gemaakte gereedschappen hierbij.

Informatie op een andere manier – Marian Huijgens, coördinator en adviseur IBOR bij de gemeente Bergen op Zoom en Frans Bouwman, partner Cyber 
Door op een andere wijze informatie over de woonomgeving (kwaliteitsmonitor) te vergaren en te presenteren wordt focus aangebracht en op vernieuwende wijze integraal een gebiedsgericht actieprogramma gemaakt. Optimaal rendement bij interactieve beleidsvorming met burgers en raad. Actieve sessie aan de hand van concrete voorbeelden met voortschrijdende inzichten over de aanpak en te behalen resultaten.

Samenwerking als antwoord op de wetten – Rob Ellenbroek, adviseur Cyber
Informatie en processen bv de wetten van de toekomst; omgevingswet, participatiewet, BGT zorgen voor andere samenwerkingen en verbanden. Zowel in- als extern. Wat zijn de uitdagingen en samenwerkingen die succesvol zijn, wat zijn succesfactoren hierbij. Discussiesessie aan de hand van de inleidingen, uitwisselen van ervaringen.

15.00 uur – “Catch of the day” en afsluiting 

16.00 uur – Borrel

Wij hopen u op 4 oktober te zien! En kunt u niet, dan bent u natuurlijk van harte welkom op één van onze andere kennisdagen.

Thema: Toekomstbestendig organiseren in de leefomgeving
Datum: 12 oktober 2017
Tijd: van 9.30 tot 17.00 uur

Locatie: Gemeentewerf Bronckhorst
Zelhemseweg 27
7255 PT Hengelo (Gld)

Gemeente Bronckhorst en Cyber Adviseurs nodigen u van harte uit voor een speciale kennisdag op 12 oktober 2017. We leven in een tijdperk van verandering. Kennis en inzichten veranderen continue. Dat vraagt om toekomstbestendig beheren. Om u daarbij te ondersteunen en samen nieuwe ideeën uit te wisselen, organiseren wij een interactieve en afwisselende kennisdag. In een inspirerende omgeving: de spiksplinternieuwe gecombineerde gemeentewerf/brandweerkazerne van de gemeente Bronckhorst in Hengelo (Gld), die in die week officieel de deuren opent!

Bronckhorst zette in 2015 een organisatie-ontwikkeltraject in voor het beheer van de leefomgeving. Cyber ondersteunt de gemeente hierbij. Hoewel het traject nog volop loopt, levert het nu al veel interessante resultaten op die we graag met u delen! Denk aan het handen en voeten geven aan een visie voor een toekomstbestendige organisatie. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het onderhoud van de leefomgeving en het oppakken van nieuwe taken. Bijvoorbeeld het onderhouden van Wmo-hulpmiddelen.

Verder komen deze dag onderwerpen aan de orde als het creatief omgaan met trends in de openbare ruimte, zoals het mogelijk maken van een solarpark dat ook als recreatiegebied dienst doet.

Natuurlijk vertelt Bronckhorst ook graag iets over haar nieuwe onderkomen en keuzes die hierbij gemaakt zijn, onder meer als het gaat om duurzaamheid en samenwerking met een externe partij.


Programma 12 oktober

09.30 uur – inloop en koffie

10.00 uur – Welkom
Ontvangst door dagvoorzitter Rob Voskamp, wethouder Paul Seesing van gemeente Bronckhorst en Rob Ellenbroek van Cyber.

10.20 uur – Voorstellen
Voorstellen van de werksessies en vraaggesprek tussen Rob Voskamp en de verschillende sprekers: ‘Waarom mag ik je werksessie niet missen?’

Werksessie 1
A. ‘Van visie naar een toekomstbestendige organisatie’
Ellen Hanzens, manager cluster buiten gemeente Bronckhorst en Jacqueline Arends, lid Ontwikkelteam gemeente Bronckhorst.
Een kijkje in de keuken van het cluster Buiten. We weten waar we naar toe willen, onze ambitie is helder. Verbindend werken en sociaal werkgeverschap, wat betekent dit voor onze werkwijze. De blik vooruit, hoe speel je in op relevante trends zoals demografie en blijf je een lerende organisatie.
B. ‘Tijdperk van verandering’
Rob Ellenbroek, adviseur Cyber

Werksessie 2
A. ‘De sociale rol van cluster Buiten’
Tineke Vos, projectleider gemeente Bronckhorst
B. ‘Recreeren in het groen tussen zonnepanelen’
Nico Wissing, ontwerper solarpark vanuit NL Greenlabel en Erik Mol, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Bronckhorst

10.45 uur – Koffie en inschrijven werksessie

11.00 uur – Werksessie 1

12.10 uur – Lunch

13.15 uur – Rondleiding werf

14.00 uur – Werksessie 2

15.15 uur – Afsluiting

15.30 uur – Borrel

Thema: Opgave gestuurd organiseren en beheren
Datum: 22 november 2017
Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4 in Bodegraven

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Cyber Adviseurs nodigen u van harte uit voor de kennisdag op 22 november 2017.

We leven in een tijdperk van verandering; kennis en inzichten veranderen continue. Dat vraagt om toekomstbestendig beheren. Om u daarbij te ondersteunen, organiseert Cyber dit jaar drie kennisdagen.

De derde kennisdag vindt plaats in Bodegraven-Reeuwijk, de thuishaven van Cyber adviseurs.

Om welke veranderingen in de leefomgeving gaat het, hoe speel je hierop in, wat zijn de kansen en bedreigingen en hoe moet je je als organisatie blijven ontwikkelen?

Wij hopen u op 22 november te zien! En kunt u niet, dan bent u natuurlijk van harte welkom op één van onze andere kennisdagen.