Kennis delen is kennis opdoen!

Wanneer veel veranderingen tegelijk samenkomen, spreken we over een tijdperk van verandering. Kijkende naar de huidige veranderingen, zoals de nieuwe Omgevingswet, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Burger- en Arbeidsparticipatie, spreken we met recht van een tijdperk van verandering voor gemeenten, bedrijven en publieke diensten. Kennis en inzicht ontwikkelen zich permanent door. Om aangehaakt te blijven is het essentieel continue mee te veranderen. Om u daarin te ondersteunen organiseert Cyber haar KENNISDAGEN. Kennisdagen zijn bij uitstek een middel om kennis te delen en over te dragen.

Over welke veranderingen praten we? Hoe speelt u hierop in en hoe krijgt u er grip op? Wat zijn successen? Waarom en vooral hóe moet u blijven ontwikkelen?

Antwoord op uw vragen
Tijdens de Cyber KENNISDAGEN brengen we de actuele en toekomstige marktontwikkelingen bij u onder de aandacht. Daarnaast geven we antwoord op de vragen die bij u leven. We nemen u mee in de manier waarop wij en onze klanten hiermee omgaan. Kortom, tijdens dit platform delen we graag onze kennis met u.

Thema: Opgave gestuurd organiseren en beheren
Datum: 22 november 2017
Locatie: Evertshuis, Julianastraat 4 in Bodegraven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een nieuw onderhoudsplan voor de leefomgeving opgesteld. Dit heeft zij op een interactieve en vernieuwende manier opgepakt samen met veel inwoners binnen de wijken. Cyber Adviseurs heeft dit proces begeleid. Het resultaat is een plan dat de opgaven en ambities voor de leefomgeving per woongebied vastlegt. Het biedt een mooi kader om met inwoners in gesprek te blijven over de leefomgeving en maatwerk te leveren. Hoewel het traject nog volop loopt, levert het nu al veel interessante resultaten op die we graag met u willen delen!

Na ontvangst door Kees Oskam de wethouder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Sjaak van der Vlies partner van Cyber adviseurs volgt een plenair gedeelte.

In het plenaire gedeelte worden twee korte presentaties gegeven over het tijdperk van veranderingen waarin wij leven (Sjaak van der vlies) en over het tot stand komen van het recent vastgestelde Onderhoudsplan Leefomgeving (Roel Lok- coördinator beheer). De dagvoorzitter (Pieter den Boeft) bevraagt een aantal stakeholders, te weten Kees Oskam (wethouder), Jan van Rooijen (voorzitter bewonersplatform), Robert Smits (raadslid) en Johan de Jager (secretaris). Tevens kunnen de eerste vragen uit de zaal beantwoord worden.

Na een korte pauze worden een tweetal interactieve werksessies wisselend gehouden.

Blok 1: Van proces naar programma: o.l.v. Luc Ettema (senior adviseur gemeente) en Trijntje Tilstra (projectadviseur Cyber)
Deze start met een inleiding gericht op de wijze waarop het Onderhoudsplan Leefomgeving tot stand is gekomen. De reis en de zoektocht, hoe is dit aangepakt (wijkspel), welke inbreng is er geweest en door wie, wat is het resultaat. Maar vooral ook ingaan hoe nu verder en wat zijn de verwachtingen. Wat zijn de lessen die geleerd zijn, welke tips levert die op. In de dialoog met de deelnemers hopen we ook succesvolle en minder succesvolle aanpakken terug te krijgen. Hierin is ook de gelegenheid om in te gaan op de organisatieontwikkeling binnen Bodegraven-Reeuwijk en hoe nu verder?

Blok 2: Essentiele informatie voor een succesvolle maatschappelijke samenwerking: o.l.v. Marco de Goede (gebiedsadviseur gemeente) en Sjaak van der Vlies
In een inleiding wordt nader ingegaan op de veranderingen in de leefomgeving en de behoefte aan gerichte informatie en daarmee ook andere samenwerkingen. Welke behoeften zijn er, wat zijn de opgaven en welke risico’s loop je. Welke informatie is noodzakelijk, hoe verkrijg je die of kan je die verkrijgen en op wat voor wijze biedt informatievoorziening een meerwaarde in de wijkgerichte aanpak, zijn vragen die we interactief behandelen. Hoe speel je in op de maatschappelijke en technologische veranderingen, wat zijn de kansen en bedreigingen. Welke vormen van samenwerking zijn nodig en bieden de meeste kansen op een meerwaarde in de samenwerking? In de dialoog wisselen wij ervaringen uit en do’s en don’t’s voor de toekomst.

In de “the cath of de day” de dagvoorzitter zijn visie geven op de opbrengst en u uit te nodigen om nog even na te praten. Vol inspiratie, ideeën, tips en mogelijke valkuilen gaan we weer naar huis.

Vanaf 12.15 uur bent u van harte welkom voor een lunch in de centrale hal van het Everstshuis.

Het programma start om 13.00 uur en om 16.00 uur sluiten we af met een borrel.

Thema: Toekomstbestendig organiseren in de leefomgeving
Datum: 12 oktober 2017
Tijd: van 9.30 tot 17.00 uur

Locatie: Gemeentewerf Bronckhorst
Zelhemseweg 27
7255 PT Hengelo (Gld)

Gemeente Bronckhorst en Cyber Adviseurs nodigen u van harte uit voor een speciale kennisdag op 12 oktober 2017. We leven in een tijdperk van verandering. Kennis en inzichten veranderen continue. Dat vraagt om toekomstbestendig beheren. Om u daarbij te ondersteunen en samen nieuwe ideeën uit te wisselen, organiseren wij een interactieve en afwisselende kennisdag. In een inspirerende omgeving: de spiksplinternieuwe gecombineerde gemeentewerf/brandweerkazerne van de gemeente Bronckhorst in Hengelo (Gld), die in die week officieel de deuren opent!

Bronckhorst zette in 2015 een organisatie-ontwikkeltraject in voor het beheer van de leefomgeving. Cyber ondersteunt de gemeente hierbij. Hoewel het traject nog volop loopt, levert het nu al veel interessante resultaten op die we graag met u delen! Denk aan het handen en voeten geven aan een visie voor een toekomstbestendige organisatie. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het onderhoud van de leefomgeving en het oppakken van nieuwe taken. Bijvoorbeeld het onderhouden van Wmo-hulpmiddelen.

Verder komen deze dag onderwerpen aan de orde als het creatief omgaan met trends in de openbare ruimte, zoals het mogelijk maken van een solarpark dat ook als recreatiegebied dienst doet.

Natuurlijk vertelt Bronckhorst ook graag iets over haar nieuwe onderkomen en keuzes die hierbij gemaakt zijn, onder meer als het gaat om duurzaamheid en samenwerking met een externe partij.


Programma 12 oktober

09.30 uur – inloop en koffie

10.00 uur – Welkom
Ontvangst door dagvoorzitter Rob Voskamp, wethouder Paul Seesing van gemeente Bronckhorst en Rob Ellenbroek van Cyber.

10.20 uur – Voorstellen
Voorstellen van de werksessies en vraaggesprek tussen Rob Voskamp en de verschillende sprekers: ‘Waarom mag ik je werksessie niet missen?’

Werksessie 1
A. ‘Van visie naar een toekomstbestendige organisatie’
Ellen Hanzens, manager cluster buiten gemeente Bronckhorst en Jacqueline Arends, lid Ontwikkelteam gemeente Bronckhorst.
Een kijkje in de keuken van het cluster Buiten. We weten waar we naar toe willen, onze ambitie is helder. Verbindend werken en sociaal werkgeverschap, wat betekent dit voor onze werkwijze. De blik vooruit, hoe speel je in op relevante trends zoals demografie en blijf je een lerende organisatie.
B. ‘Tijdperk van verandering’
Rob Ellenbroek, adviseur Cyber

Werksessie 2
A. ‘De sociale rol van cluster Buiten’
Tineke Vos, projectleider gemeente Bronckhorst
B. ‘Recreeren in het groen tussen zonnepanelen’
Nico Wissing, ontwerper solarpark vanuit NL Greenlabel en Erik Mol, beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Bronckhorst

10.45 uur – Koffie en inschrijven werksessie

11.00 uur – Werksessie 1

12.10 uur – Lunch

13.15 uur – Rondleiding werf

14.00 uur – Werksessie 2

15.15 uur – Afsluiting

15.30 uur – Borrel

Helaas kon de kennisdag die gepland was in Bergen op Zoom geen doorgang vinden. Er was interesse in een kleinschalige bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal plaatsvindenop woensdagmiddag 15 november 2017 en wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

De kennismiddag wordt georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom en Cyber adviseurs in het Oude Stadhuis van Bergen op Zoom. De middag is compacter in haar opzet maar met hetzelfde thema “toekomst bestendig organiseren in de buitenruimte”. Ons doel is kennis en ervaringen uit te wisselen op een manier waarmee iedereen “rijker” naar huis gaat. Kennis delen is kennis opdoen!

De gemeente Bergen op Zoom heeft sinds 2015 samen met Cyber Adviseurs een organisatie-ontwikkeltraject ingezet voor het beheer van de leefomgeving. Hoewel het traject nog volop loopt, levert het nu al veel interessante resultaten op die we graag met u willen delen!

Naast een dialoog over het project en het thema zullen een tweetal werksessies wisselend gehouden worden, zodat iedereen die kan volgen. De eerste is gericht op de organisatieontwikkeling geplaatst tegen de veranderingen in de leefomgeving, hoe speel je hierop in, wat zijn de kansen en bedreigingen en hoe moet je je als organisatie blijven ontwikkelen? De tweede werksessie gaat in op de onderbouwing van de toekomstige organisatie, implementatie en benodigde informatie en uitwerkingen.

Wij hopen u op 15 november te zien, u kunt zich aanmelden door te mailen naar info@cyber-adviseurs.nl 

Met vriendelijke groet,

Peter Bogers – gemeente Bergen op Zoom

Sjaak van der Vlies – Cyber adviseurs

Locatie: Oude Stadhuis, Grote markt 1 in Bergen op Zoom

PROGRAMMA 15 NOVEMBER 2017

 • 12.15 uur – 1nloop met lunch
 • 13.00 uur – opening en ontvangst
 • 13.15 uur – het thema en project belicht!
  • (Peter Bogers / hoofd afdeling Realisatie en Beheer, Sjaak van der Vlies / senior adviseur-partner Cyber) “Van visie naar ontwikkeling in het tijdperk van verandering”
 • 13.45 uur – 1e ronde werksessies
 1. Doorontwikkelen en samenwerken  (Peter Bogers, Sjaak van der Vlies)
  “Theorie en praktijk, verwachtingen en resultaten”
  B. Organisatie en informatie (Marian Huijgens / Projectleider gemeente,
  Rene Brands / Teamleider buitendienst, Bart Rutten / projectadviseur Cyber)
  “Onderbouwing organisatie, implementatie en informatie”
 • 14.45 uur – pauze
 • 15.00 uur  – 2e ronde werksessies – dezelfde sessie als bovenstaand maar gewisseld
 • 16.00 uur – afsluiting en borrel