Partners

Cyber werkt samen met een aantal vaste partners op specifieke thema’s.

www.foryourinformation.eu

For Your Information is dé partner op het gebied van de beeldkwaliteit van (semi-)openbare ruimtes. FYI meet en analyseert de beeldkwaliteit, adviseert hierover en geeft trainingen. Met de resultaten van FYI heeft u snel en overzichtelijk in beeld wat de kwaliteit is en welke verbeteracties nodig zijn. Uniek is dat FYI de juiste kennis en mogelijkheden in huis heeft om u op het brede vlak van beeldkwaliteit van dienst te zijn.

Het gaat niet alleen om beheer, maar ook om inrichting en gebruik. Het werkveld omvat onder andere de openbare ruimte, winkelcentra, stationsomgevingen, terreinen van zorginstellingen en wooncorporaties, en OV-voertuigen. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, vastgoedeigenaren, kennisinstituten en zorginstellingen.
For Your Information is onderdeel van Cyber Adviseurs voor buitenruimte en organisatie.

www.cens-or.nl
Cens-or heeft ruime kennis van de openbare ruimte en is gespecialiseerd in het vinden van professionals met kennis van die openbare ruimte. Wij kennen het vakgebied en weten waar behoefte aan is. Dit geeft ons een enorme voorsprong bij het zoeken naar de juiste match. Met ons ‘Fingerspitzengefühl’ selecteren we de juiste kandidaat voor de juiste functie. Dit resulteert in prima resultaten en tevreden opdrachtgevers.

Cens-or bestaat al ruim twintig jaar (Osiris en Cyber). Inmiddels bedienen we ongeveer 25% van de gemeenten in Nederland. Daarnaast zijn we actief voor werkvoorzieningschappen, waterschappen, woningcorporaties en aannemers.

www.context-adviseurs.nl

ConteXt verzamelt relevante informatie om een dataset samen te stellen die ten dienste staat van het uitwerken van de opgave en het geven van oplossingsrichtingen. De kwaliteit van de analyse gaat niet uit van het aantal kaarten dat er is, maar wel aan het aantal met relevante informatie dat het verschil maakt.

Elke locatie, wijk, stad of regio bezit een verborgen potentie. Die potentie bloot leggen en benutten, is voor iedere gemeente, bewonersorganisatie of instelling die betrokken is bij de fysieke leefomgeving, essentieel. Bij de vitalisering van de woonomgeving, de voorbereiding van een visie of van een omgevingsplan, is dit immers een absolute voorwaarde.

Dit blootleggen en benutten is echter een kunst op zich. ConteXt verstaat als geen ander deze kunst.

Cens-or

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.