Ambitiegericht beheer Berkelland

De landelijke gemeente Berkelland werkt aan het meer kern- en wijkgericht organiseren van het beheer van de openbare ruimte. Ambitie hierbij is om dit beheer af te stemmen op de behoeften van de bewoners. Om de gezamenlijke ambities in de praktijk te brengen, ontwikkelde Cyber een vijftal placemats met thema’s die aansluiten bij de ambities van het college én de beleving van de bewoners.

Gemeente Berkelland is een fusiegemeente met een viertal verschillende kernen. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan de implementatie van het plan om het beheer van de openbare ruimte meer kern-  en wijkgericht te organiseren. De ambitie is om het beheer, in samenspraak met de bewoners, af te stemmen op de behoeften van deze bewoners. Om dit maatwerk te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om helder te krijgen welk maatwerk er mogelijk is en hoe dit budgetneutraal gerealiseerd kan worden.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat als er in een wijk extra aandacht wordt gevraagd voor biodiversiteit, wordt gekeken of er op een ander vlak met wat minder aandacht kan worden volstaan. Of dat een stukje van het beheer wellicht aan bewoners kan worden overgedragen.

Inzicht
De vraag aan Cyber was om een instrumentarium te ontwikkelen voor ambitiegericht beheer. Dus: hoe geven wij wijkcoördinatoren een hulpmiddel en een kader mee, dat hen inzicht geeft in de balans tussen de verschillende ambities en inspanningen? En wat is het effect wanneer de extra inspanningen op thema A gevolgen hebben voor de inspanningen op thema B? Daarbij moeten de instrumenten ook helpen bij een goede dialoog met de bewoners, waarbij niet alleen oplossingen worden aangedragen, maar er ook aandacht is voor de problematiek achter de vraag.

Placemats
Als communicatiemiddel ontwikkelde Cyber een vijftal placemats met verschillende thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de ambities van het college én de beleving van de bewoners, zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en bewegen en recreatie. Voor elk thema is benoemd welk beeld wordt nagestreefd en met welke maatregelen dit kan worden bereikt of versterkt. Daarbij wordt ook aangegeven wat de taken van de gemeente zijn en wat bewoners kunnen doen om het gezamenlijke doel te bereiken.

De placemats zijn een hulp voor bewoners en de wijkcoördinator om te bepalen welke thema’s zij meer of minder belangrijk vinden. Ook zijn ze een hulp om de gezamenlijke ambities in de praktijk te brengen.

Maatwerk
De ontwikkeling van de placemats wordt momenteel afgerond. Een werkgroep met daarin verschillende disciplines, heeft de laatste maanden met veel enthousiasme aan het project gewerkt. De selectie van informatie en een logische vormgeving waren een uitdagende puzzel.

De placemats worden binnenkort als communicatie-instrument ingezet. Het beoogde resultaat is het realiseren van gerichte gesprekken met bewoners over maatwerk in inrichting en beheer van hun openbare ruimte. Waarbij het onze overtuiging is dat deze gesprekken leiden tot haalbare en zichtbare veranderingen.

Meer info?
Bent u geïnteresseerd in het samen met bewoners aansturen op kwaliteit van de leefomgeving?
Neem dan contact op met Iefje Soetens.
Telefoonnummer: 06-216 828 96 of 0172-631 720.