Arnhem en Groningen op weg naar een circulaire economie

In een circulaire economie is er geen restafval. Vermindering van huishoudelijk restafval en een betere afvalscheiding, is in veel gemeenten daarom een speerpunt. In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ vormen consumptiegoederen één van de vijf prioriteiten. Gemeente Arnhem en Groningen zetten in dit verband belangrijke stappen.

Als gemeente wil je inspelen op het restafvalprobleem, maar hoe? In veel grotere gemeenten in Nederland is het een behoorlijke uitdaging om de hoeveelheid huishoudelijk restafval flink omlaag te brengen. Veel steden hebben te maken met een lastige uitgangssituatie: veel hoogbouw, inwoners die moeilijk in beweging lijken te komen en mogelijk forse investeringen, met onzekerheid over het effect van de maatregelen.

Invoering Diftar
In de gemeente Arnhem (170.000 inwoners) is met het besluit tot invoering van Diftar eind vorig jaar een flinke stap gezet. In 2017 is omgekeerd inzamelen al stadsbreed ingevoerd; per 1 juli aanstaande geldt een tarief op het aanbieden van restafval. Met een omvangrijk pakket aan flankerende maatregelen, zoals extra inzamelvoorzieningen voor gft-afval en regelingen voor de minima, senioren en chronisch zieken, bereidt Arnhem nu de invoering van Diftar voor. Cyber ondersteunt hierbij door het projectmanagement te leveren.

Afweging scenario’s
De gemeente Groningen (200.000 inwoners) onderzoekt momenteel de haalbaarheid van Diftar. Verschillende scenario’s worden afgewogen, op weg naar een raadsbesluit eind mei. Cyber adviseert de gemeente bij de te maken keuzes voor dat besluit.