Beleid & Beheer

Sommige disciplines van de openbare ruimte vragen om specifiek beleid, vanwege de bijzondere functie of de extra grote waarde voor de gemeente. De adviseurs van Cyber zijn vakinhoudelijk sterk en ervaren. Wij zijn enthousiast om deze kennis en ervaring in uw organisatie toe te passen.

Kenmerkend is dat we de afstemming van het beleid met andere gemeentelijke doelstellingen niet uit het oog verliezen. In onze aanpak maken we samen met u eerst de doelstellingen en behoeften concreet. Vervolgens gaan we aan de slag om de benodigde informatie boven tafel te krijgen en te analyseren.

Concreet gaat het onder andere om de volgende disciplines:

Groen

Openbaar groen heeft grote waarde voor de stad. Een groenbeleidsplan of groenstructuurvisie vertaalt deze waarde naar concrete ambities en doelstellingen. Het beleid legt de kwaliteit en bijbehorende beheermaatregelen en middelen vast. Ook een analyse van de inrichting hoort hierbij: het juiste groen op de juiste plaats.

Spelen

Speelplaatsen kennen een specifieke doelgroep en regelgeving. In het speelbeleid inventariseren we onder andere hoe het huidige aanbod en de kwaliteit zijn afgestemd op de vraag, door te kijken naar de leeftijd van omwonenden. Graag betrekken we de belangrijkste doelgroep hierbij: kinderen.

Wegen

Wegen verbinden plekken en maken voorzieningen bereikbaar. In het onderhoud gaat veel geld om. Graag maken we samen met u de balans op tussen de kwaliteit en kosten. Meer dan bij andere beheeronderdelen is het bij wegen belangrijk om de lange termijn mee te nemen.

Zwerfafval

Een schone omgeving draagt bij aan een prettige leefomgeving. Cyber adviseert u graag over de aanpak van zwerfafval, onkruid en veegvuil. Diverse gemeenten gingen u voor, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenplan, de aanpak van plastic soep en plaatsingsrichtlijnen voor afvalbakken.

Huishoudelijk afval

De wereld van huishoudelijk afval verandert snel. Cyber is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en adviseert u graag bij het opstellen van nieuw beleid. Een kwaliteit van Cyber is dat het beleid niet alleen technisch, maar ook organisatorisch wordt ondersteund. Samen met u werken we naar een realistisch en haalbaar eindresultaat.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen hebben ten opzichte van andere groengebieden een bijzonder karakter. Dit vraagt om specifiek beleid en beheer, waarbij we ingaan op de kwaliteit en kosten. Hierbij kijken we niet alleen naar beheer, maar ook naar service zoals communicatie met bezoekers.

Sportterreinen

Bij een beheer- of beleidsplan voor sportterreinen dragen we graag bij aan sportaccommodaties die efficiënt worden beheerd en die uitnodigen tot sporten.