Inwonersparticipatie

De leefomgeving biedt veel kansen voor inwonersparticipatie. Of het nu gaat om het meedenken over beleid of het actief meedoen, participatie van inwoners en andere organisaties draagt bij aan de leefbaarheid en betrokkenheid. Samen met u kijken we naar de kansen van participatie en hoe we dit kunnen vertalen naar een succesvolle aanpak. Het resultaat is een op de gebruikers afgestemde openbare ruimte waar samen voor wordt gezorgd.

Inspirerende sessies
We doen dit door inspirerende sessies te organiseren en ludieke werkvormen in te zetten. Het betrekken van inwoners doen we bij voorkeur op de plek waar het om gaat: hun leefomgeving. We bereiken hierdoor een brede afspiegeling en voor inwoners is het laagdrempelig om input te geven. Inmiddels hebben we inspirerende voorbeelden van situaties waar bewoners succesvol bij het beheer zijn betrokken.

Maar er zijn meer interessante projecten waar we met een goed gevoel op kunnen terugkijken. Zo hebben we diverse gemeenten geadviseerd over het betrekken van inwoners en maatschappelijke organisaties bij planvorming, onder andere in Bodegraven-Reeuwijk, Boxtel en Hoorn. Ook hebben we, onder meer in Medemblik, Groningen en Oegstgeest, scholen en ondernemers ondersteund bij de gezamenlijke aanpak van zwerfafval. In onder andere Wijchen en Groningen hebben we de inwoners begeleid bij metingen om de beleving van inwoners in beeld te krijgen.

Meer weten? Lees hier onze flyer over inwonersparticipatie.