Organisatieadvies

Analyseren van binnen- en buitenruimtes – Cyber maakt bedrijfsplannen voor professionals in de buitenruimte. De medewerkers in de organisatie staan hierbij centraal. Voor organisatieonderzoeken past Cyber al geruime tijd de Reflex-onderzoeksmethode toe. In relatief korte tijd wordt hiermee de organisatie tegen het licht van de doelstellingen gehouden. Reflex bestaat uit een aantal stappen en gaat uit van het leidende principe ‘lezen, zien en horen’.

Eerst wordt in beeld gebracht welke problemen er spelen in het beheer of de beheerorganisatie. Op basis daarvan kan de analyse beginnen. Daarna volgt een gedegen en onderbouwd advies waarmee u in beeld krijgt welke aanpassingen er nodig zijn.

Wat biedt het Reflex-onderzoek?

  • Maakt bestuurlijke doelen tastbaar: zowel buiten als binnen.
    Een positieve beweging in de organisatie, vaak al voordat het onderzoek afgerond is.
  • Een integrale toets om te zien waar u staat met uw organisatie.
  • Houvast bij het vormen van een toekomstgericht ontwikkelplan.
  • Onderzoekers die het werkveld kennen.
  • Geeft de informatie voor een financiële doorrekening en verwachte besparing met Impact.