Beeldcontract schoonmaakonderhoud portieken 3B wonen

In 2019 heeft 3B Wonen de beeldsystematiek geïmplementeerd in de organisatie. Bij beeldgericht werken krijgt het sturen op beeldkwaliteit met behulp van beelden/foto’s de voorkeur boven het sturen op budgetten en frequenties. Met andere worden ‘resultaatgericht sturen gaat boven maatregelgericht sturen’. Met behulp van herkenbare foto’s en eisen zijn belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren over de doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen.

De huidige schoonmaakcontracten lopen door totdat er in samenspraak een beeldcontract ligt. Daarbij maakt Cyber/iFocus in samenwerking met de huidige schoonmaakpartijen een nieuw contract. Er komt een aanbieding  die waarborgt dat diensten van goede kwaliteit ook op langere termijn geleverd kunnen worden. Goed op de markt zetten is mensenwerk!