Beeldkwaliteit 3B wonen

3B wonen was één van de eerste woningcorporaties die op basis van beeldkwaliteit de kwaliteit van een aantal portieken met een pilot vorig jaar juli heeft beoordeeld. Met dit instrument kunt u op objectieve wijze de kwaliteit van wooncomplexen meten, monitoren, hierover communiceren en afspraken maken. Er is binnen de organisatie enthousiast gereageerd op de toepasbaarheid van de pilot.

Samenvattend, is de stap gezet om van theorie/beleid de vertaling te maken naar de praktijk, dat wil zeggen monitoring, toezicht en uitvoering.