Beeldkwaliteit voor woningcorporaties

SHV beeldkwaliteit voor woningcorporaties from Apptimize on Vimeo

Beeldkwaliteit is een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit te meten, monitoren, beheren en verbeteren. Door de integratie van beeldkwaliteit in de gehele organisatie, ontstaat er een duidelijk kader voor de woningcorporatie, de beheerder, de bewoner en de aannemer om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een gebouw. Met een eenduidig beeld van de kwaliteit van een gebouw sturen corporaties makkelijker op de kwaliteit en kunnen middelen doelmatiger worden besteden.
Neem voor meer informatie contact op met Marian Kunst 0172 631 720