Beheerplan recreatiegebied Het Twiske

Recreatiegebied Het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend en is onderdeel van recreatieschap Twiske-Waterland. Aan Cyber is gevraagd om een beheerplan voor dit recreatiegebied op te stellen. Dit is bewerkstelligd door middel van onder andere een quickscan, waar de beeldkwaliteit is beoordeeld en ook aspecten zoals inrichting en gebruik zijn meegenomen. Daarna is aan de hand van verzamelde gegevens een analyse en calculatie gemaakt om de beschikbare middelen te bepalen. Deze zijn gespiegeld aan de benodigde middelen. Vervolgens is een meerjarenplanning opgesteld voor groot onderhoud en vervanging voor de komende 10 jaar. Door een interactieve en prettige samenwerking met de beheerder en betrokkenen heeft dit geleid tot een bondig beheerplan met inzicht in de huidige kwaliteit en kosten.