Bergen op Zoom

Financiële analyse, formatie onderzoek en programmering

De gemeente Bergen op Zoom is volop in beweging doordat de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte verder ontwikkeld worden. Alle taken en projecten die binnen de afdeling Vastgoed & Projecten werden uitgevoerd zijn per 1 januari 2015 bij één van deze afdelingen ondergebracht. Zo is de afdeling Realisatie en Beheer ontstaan.
De vraag is tweeledig. Enerzijds is dat het afronden van de vraag betreffende het helder krijgen van de begroting en toetsing aan de praktijk. Anderzijds een integrale programmering van projecten, waarbij processen en projectmatige sturing ingeregeld worden.

 Bij deze programmering worden alle taken, rollen en verantwoordelijkheden in beeld gebracht en gerangschikt. Ook wordt de arbeidsbehoefte berekend.

Er wordt een voorstel voor een hoofdprogrammering op project- en productniveau in een jaarplanning en meerjarenplanning gerealiseerd. Deze geeft een overzicht van de verschillende projecten met hun capaciteitsdruk de komende jaren.

Tot slot wordt ook de doorontwikkeling van de organisatie van de afdeling begeleid.