Bestekmetingen (reiniging/onkruid)verharding voor Berdi

Aannemer Berdi heeft ons eind vorig jaar benaderd om bestekmetingen uit te voeren. Berdi heeft in zijn aanbieding richting de gemeente het uitvoeren van onafhankelijke bestekmetingen door derden opgenomen. iFocus voert de metingen uit, met CROW gecertificeerde schouwers.

Samen met alle betrokkenen (gemeente, Berdi en iFocus) is in het Apptimize Platform een schouwronde ingericht.  Tijdens de meting worden niet alleen de beeldmeetlatten uit het beeldbestek getoetst maar ook beeldmeetlatten die indirect invloed hebben op het beeld met betrekking tot het (reiniging/onkruid)bestek. Zoals bijvoorbeeld: voegwijdte verharding, wortel opdruk en veegvuil in goten.

Verschillende factoren bepalen de kwaliteit, de inrichting vormt een uitgangssituatie die met beheer in stand wordt gehouden. In stand houden betekent, kort gezegd schoon en veilig houden.