Bronckhorst

Evaluatie en bedrijfsplan integratie SW

Mede als gevolg van de invoering van de Participatiewet, oriënteren gemeenten zich op de mogelijkheden voor integratie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in de organisatie. Bronckhorst is vanuit haar rol als maatschappelijk verantwoord werkgever in 2014 gestart met een pilot, waarbij 27 medewerkers van het werkvoorzieningsschap zijn gedetacheerd in cluster Buiten. Bronckhorst wil nu een evaluatie van deze pilot en een duurzame aanpak uitwerken voor de integratie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (MAA-tjes) in cluster Buiten. Cyber ondersteunt Bronckhorst bij de evaluatie en het uitwerken van een bedrijfsplan voor duurzame integratie.