Detachering & Interim-management

Cens-or kan voor u tijdelijke ondersteuning bieden in de vorm van detachering en interim-management.

Detachering
Bij detachering regelen we voor u een tijdelijke personeelsinvulling voor een project, functie of rol. Detachering wordt ingezet bij een vacature, tijdelijke uitval of bij behoefte aan extra capaciteit. Deskundigheid, zelfstandigheid en oog voor de lokale situatie zijn van essentieel belang voor een goede match.

Interim-management
Heeft u tijdelijk behoefte aan (bege)leiding om de beoogde organisatieontwikkeling, van visie tot implementatie, te realiseren? Dan kan een interim-manager uitkomst bieden. Interim-managers leveren dynamiek en zetten de gewenste koers in. Belangrijk daarbij is dat de focus ligt op het behalen van resultaten zonder de individuele medewerker uit het oog te verliezen. Draagvlak, participatie, visie en kwaliteit staan hierbij centraal.