Detachering & Interim-management

Detachering
Bij detachering gaat het om het tijdelijk vervullen van een project, functie of rol waar binnen uw organisatie behoefte aan is. Detachering wordt ingezet bij een vacature, tijdelijke uitval of bij behoefte aan extra capaciteit. Kenmerken als deskundigheid, zelfstandigheid en verbindend met oog voor de lokale situatie zijn van essentieel belang voor een goede match.

Interim-management
Heeft u tijdelijk behoefte aan (bege)leiding om de beoogde organisatieontwikkeling te realiseren, van visie tot implementatie? Dan kan een interim-manager uitkomst bieden. Interim-managers leveren dynamiek en zetten de gewenste koers in. De focus is gericht op het behalen van resultaten zonder de individuele medewerker daarbij uit het oog te verliezen. Draagvlak, participatie, visie en kwaliteit staan hierbij centraal.

Wilt u meer informatie of wilt u zich inschrijven voor ons netwerk? Neem dan contact op met Astrid Hoevenagel