organisatie1
beleidenbeheer1
IBOR1
beleids- en beheerplannen1
Visie openbare ruimte1
Burgerparticipatie1
zwerfafvalaanpak1
Contracten en aanbesteding1
geldenkwaliteit1

Contracten en aanbesteding

Contracten die samenwerking stimuleren en die tot oplossingen leiden, is ons motto. Goed beheer kan niet zonder een goed contract en een zorgvuldige aanbesteding. Cyber biedt de professionele ondersteuning die u zoekt bij het opstellen van een contract of bestek en om uw lopende contracten onder de loep te nemen.

Wij stellen bestekken op voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit kan integraal of per beheercategorie, bijvoorbeeld voor reiniging of maaien. Daarnaast ontwikkelen we contractvormen zoals een dientverleningsovereenkomst (dvo) of overzichtelijke ‘productbladen’. Hierin staan de afspraken tussen overheid, (semi) overheid en aannemers vastgelegd. Deze contracten worden gebruikt bij transities van gemeentelijke diensten naar een marktpartij of bij een interne opdracht van binnendienst naar buitendienst (in kader van professioneel opdrachtgeverschap).

Wij geven graag advies over welke contractvorm het beste bij uw uitgangspunten past, bijvoorbeeld om het beheer efficiënter, integraler of meer resultaat gestuurd uit te voeren.
Naast het opstellen van het contract of bestek kunnen wij u werk uit handen nemen bij de aanbesteding.

Lees hier het artikel in de Cobouw over de gemeente Haarlem, die door Cyber is begeleid bij het innovatieve beheercontract.

Contracten en aanbesteding

Deze site beschrijft hot ED medicijnen kan helpen mensen om een aantal intieme problemen op te lossen. En cialis is een echt beroemd pil en het blijkt effectief te zijn.