Cyber actief op weg met de CO2 prestatieladder

Sinds enige tijd is de Cyber-groep zelf ook actief bezig met het verminderen van haar CO2-uitstoot. In 2019 hebben we daarvoor een plan gemaakt op basis van het referentiejaar 2018.

In het kantoor in Bodegraven is een slimmere meter geplaatst, zodat we ons verbruik beter kunnen monitoren. Daarnaast hebben we elektrische laadpalen geplaatst op het parkeerterrein van de vestigingen in Bodegraven en Zwolle. Daarmee kunnen Cyber-medewerkers, maar ook klanten en bezoekers makkelijker met een elektrische auto komen.

Bovendien hebben we alle medewerkers bewuster gemaakt van de mogelijkheden van zuiniger rijden door ‘Het nieuwe rijden’ te introduceren. Daarmee hebben we onze CO2-uitstoot in 2019 met zo’n 15% (bijna 12KtonCO2)weten te verlagen ten opzichte van 2018.