Cyber, Aedes, Crow en woningcorporaties lanceren ‘kwaliteitscatalogus wooncomplexen’

Op 15 januari lanceerden Cyber, Aedes, CROW en een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit woningcorporaties de nieuwe kwaliteitscatalogus wooncomplexen. Voor de sector, door de sector. Woonbron was koploper op het gebied van beeldkwaliteit en initieerde het opstellen van de sector brede methodiek.

Kwaliteit van woongebouw

Beeldkwaliteit is een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit te meten, monitoren, beheren en verbeteren. Door de integratie van beeldkwaliteit in de gehele organisatie, ontstaat er een duidelijk kader voor de woningcorporatie, de beheerder, de bewoner en de aannemer om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een gebouw. Met een eenduidig beeld van de kwaliteit van een gebouw sturen corporaties makkelijker op de kwaliteit en kunnen middelen doelmatiger worden besteden.

Enthousiaste klanten

Vanuit het streven naar enthousiaste klanten, was er enkele jaren geleden bij Woonbron behoefte aan een eenduidig en praktisch instrument om het kwaliteitsniveau in gemeenschappelijke ruimtes van een woongebouw te beschrijven. “Wij wilden een inzichtelijke aanpak voor de verbetering van onze beheerkwaliteit. Dit resulteerde in een eigen kwaliteitscatalogus, aangevuld met een app om via de iPad de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimten op uniforme wijze te meten. Voor corporaties een primeur en een – zo bleek – inspirerend voorbeeld voor de sector. Het instrument dat wij maakten, ontwikkelde onder begeleiding van Aedes door naar een catalogus en een werkwijze beeldkwaliteit voor de hele sector”, vertelt Richard Sitton, bestuursvoorzitter bij Woonbron.

Downloaden

Vanaf vandaag is de methodiek voor alle corporaties in Nederland beschikbaar. Corporaties die lid zijn van Aedes kunnen de kwaliteitscatalogus kosteloos downloaden op de website van de CROW, niet-leden betalen een klein bedrag. Corporaties die nog onervaren zijn met beeldkwaliteit, krijgen op verschillende manieren ondersteuning aangeboden.

Hulplijnen

Woonbron organiseert als ervaringsdeskundige ‘meeloopdagen’ voor collega-corporaties. Corporaties krijgen op deze manier meer inzicht in de dagelijkse praktijk en lopen mee met management en uitvoering. Aedes organiseert daarnaast verschillende kennissessies. Hierin delen we de theorie en de methodiek, laten we succesvolle praktijkvoorbeelden zien en geven we uitleg over het digitaliseren van het proces. Via de Aedes agenda kunnen corporaties zich aanmelden voor de ‘meeloopdagen’ bij Woonbron en voor de verschillende kennissessies.

 

Positief effect

“Het positieve effect op bestedingen, tevredenheid van bewoners én werkplezier bij complexbeheerders is voor ons inmiddels bewezen. Wij zijn blij dat onze ervaringen de sector hebben geïnspireerd en zijn er van overtuigd dat de potentie voor corporaties groot is”, aldus Richard. “De nieuwe kwaliteitscatalogus wooncomplexen is een praktisch hulpmiddel dat wij de sector graag samen met CROW, Cyber, en Apptimize aanbieden.”