Cyber begeleidt proces in het sociale domein

Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van het sociale domein, wilde gemeente Rijssen-Holten het bestaande contract met Stichting ViaVie Welzijn graag verzakelijken en professionaliseren. Cyber is gevraagd om dat proces te organiseren en begeleiden. “Hoewel we vooral actief zijn in het fysieke domein, was het heel leerzaam om in de keuken te mogen kijken van het sociale domein”, stellen Cyber-adviseurs Astrid Hoevenagel en Marjel Das.

Gemeente Rijssen-Holten had behoefte aan heldere afspraken over de manier waarop Stichting ViaVie Welzijn bijdraagt aan de positieve effecten in het sociale domein van de gemeente. Er gaat immers veel geld in om. Daarom wilde de gemeente in plaats van een budgetovereenkomst graag een resultaatovereenkomst voor 2021 – 2024 afsluiten met ViaVie Welzijn. De afspraken moesten daarbij zakelijker en meer resultaatgericht.

Aan Cyber de taak om dit proces te begeleiden. “De kennis die wij hebben van het opstellen van contracten voor het fysieke domein, konden we ook goed toepassen in het sociale domein”, licht Marjel Das de rol van Cyber toe. “Daarnaast wordt kennis van het sociale domein steeds belangrijker bij het beheer en de inrichting van de leefomgeving. Er is steeds meer connectie tussen het fysieke en sociale domein. Daarom was deze opdracht een mooie gelegenheid om ons ook in het sociale domein te verdiepen.”

Resultaatgerichter
Belangrijk onderdeel van de opdracht was om de afspraken tussen de gemeente en ViaVie Welzijn resultaatgerichter te verwoorden, met heldere indicatoren. Concreet betekende dit dat naast de doelstelling (‘We willen dat meer…’) ook het maatschappelijke resultaat (‘Over .. jaar willen we dat….’) en de indicatoren (‘Waaraan zien we dat we succesvol zijn?’) duidelijk op papier moesten worden gezet.

Een extra uitdaging hierbij was dat (bijna) alles via de digitale weg moest. Dat was volgens Astrid Hoevenagel niet altijd even makkelijk. “We hadden te maken met veel verschillende betrokkenen, belangen en wensen, wat af en toe voor de nodige dynamiek zorgde. Bovendien moest de resultaatovereenkomst binnen twee maanden klaar zijn. Maar gelukkig is het ons gelukt om in die korte tijd samen alle geplande processtappen – interviews, beeldvormingssessie en meerdere werksessies – te doorlopen.”

Praktisch eindresultaat
Uiteindelijk resulteerden de inspanningen in een resultaatovereenkomst in drie delen: een algemeen deel, resultaat- en procesbladen met de daadwerkelijke afspraken, en een financieel deel. Cyber bracht door haar kritische rol vooral orde en systematiek aan in de grote hoeveelheid informatie en zorgde voor een concreet en praktisch eindresultaat. “Daarbij ging het bijvoorbeeld niet meer om het aantal overlegsessies, maar om het resultaat van bepaalde inspanningen”, licht Marjel toe. “Zo is bijvoorbeeld als resultaatafspraak vastgelegd dat 80% van de gevestigde statushouders na de maatschappelijke begeleiding van 1,5 jaar zelfstandig kan wonen en leven.”

Goed gevoel
Naast de resultaatovereenkomst heeft Cyber een ontwikkelagenda toegevoegd. “Die toevoeging is een goede slag geweest. Het is niet mogelijk alles in zo’n korte tijd helemaal om te gooien. Je moet mensen meenemen in zo’n veranderende manier van denken en doen”, geeft Astrid aan. “Met elkaar moeten ze de afspraken nu verder aanscherpen.”

De adviseurs kijken met een goed gevoel terug op het project. “Het was een dynamisch project onder een behoorlijke tijdsdruk. Maar doordat alle partijen het serieus hebben genomen, is het een succes geworden. Wat dat betreft is een compliment aan alle betrokkenen wel op z’n plaats. Bovendien is het mooi om te zien dat wij met onze manier van denken concreetheid, zakelijkheid en resultaatgerichtheid konden inbrengen in het sociale domein. Dat is een mooie opsteker!”

Wilt u ook weten wat de adviseurs van Cyber voor u kunnen betekenen en berekenen? Neemt u dan contact met ons op via Marcel Aarnink 06-27219335.

Op de hoogte blijven van nieuws en projecten? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.