Cyber daagt deelnemers uit tijdens NCBOR 2020

Het sturen op waarden gaat een steeds grotere rol spelen in de leefomgeving. Dat was de belangrijkste boodschap die Cyber wilde overbrengen tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte, op 26 november jongstleden. Voor veel beheerafdelingen binnen gemeenten betekent dit een behoorlijke omschakeling. De boodschap van Cyber is dan ook helder: sta open voor verandering, zoek nieuwe samenwerkingen en steek je nek uit!

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) stond dit jaar in het teken van transitieopgaven: van visie naar ambitie en uiteindelijk naar uitvoering. Cyber was, samen met vijf andere adviesbureaus, één van de contentpartners van het congres, dat vanwege de coronacrisis online werd georganiseerd. “We hebben met z’n allen zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage geleverd. Hierdoor kon het NCBOR dit jaar toch doorgaan”, licht Sjaak van der Vlies, mede-eigenaar van Cyber, toe.

Behoefte aan samenwerking
Concreet betekende dit dat Cyber, samen met haar opdrachtgevers, twee inhoudelijke bijdragen leverde aan het congres. De eerste bijdrage ging over de (toenemende) behoefte aan samenwerking tussen wooncorporaties, gemeenten en provincies. “Niet alleen beheerders van de openbare ruimte zijn bezig met transities, ook wooncorporaties houden zich bezig met circulariteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Dat biedt kansen om van elkaar te leren en samen te werken.”

Zo vertelde Harrie Boertien van wooncorporatie Domesta hoe zij met de provincie Drenthe samenwerken aan het realiseren van maatschappelijke transities. Ook ging Domesta in op de samenwerking met diverse gemeenten bij de afstemming van de beeldkwaliteit van wooncomplexen op de omliggende buitenruimte.

Beheer op basis van waarden
In de tweede bijdrage ging Cyber in op de verandering van kwaliteitgestuurd beheer naar beheer op basis van waarden. “Het sturen op maatschappelijke waarden gaat een steeds grotere rol spelen in de leefomgeving. Dat vraagt om veranderingen in de beheerorganisatie.”

Tijdens deze sessie vertelde Ed Achterberg van de gemeente Hoorn dat ze in 2019 samen met Cyber een Groenvisie hebben opgesteld, waarin de waarden van het groen leidend zijn geweest bij de visie op de inrichting en het beheer van het openbaar groen. Daarnaast gaf hij aan hoe bij de implementatie is omgegaan met de kansen en bedreigingen.

Andere mindset
Sjaak realiseert zich dat het sturen op (maatschappelijke) waarden en beleving voor velen geen ‘bekend scenario’ is. “Het vraagt om een andere mindset; om veranderingen in de beheerorganisatie. Of iemand zich in een bepaalde omgeving prettig voelt, heeft niet alleen te maken met de stenen in de straat of het vuil in de beplanting. Dat heeft vooral ook met gevoel en beleving te maken, en met het gebruik. Het fysieke en sociale domein worden steeds meer met elkaar verbonden.”

Voor veel gemeenten betekent dit een behoorlijke omschakeling. “Je moet creatief zijn om onbekende paden te betreden en collega’s en maatschappelijke partijen te mobiliseren. Maar iedereen voelt de urgentie om te veranderen, en dat verbindt. Daarom daagt Cyber gemeenten uit om open te staan voor verandering, om zowel intern als extern de samenwerking te zoeken en de nek uit te steken.”

Meer interactie
Per sessie had Cyber ongeveer 20 tot 25 luisteraars. “Als je bekijkt dat er 6 sessies waren met in totaal zo’n 120 deelnemers, dan hebben we het niet slecht gedaan.” Hoewel Sjaak tevreden is over de animo, opzet en inhoud van het congres, had hij graag meer interactie gezien tussen de deelnemers. “Doordat de techniek af en toe haperde en de beschikbare tijd beperkt was, kwam de interactie tussen de deelnemers niet helemaal van de grond. Dat was jammer, want daar gaat het natuurlijk om. Hopelijk hebben we de mensen wel aan het denken gezet. Beheer op basis van waarden kan namelijk een veel grotere bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke doelen van de overheid dan we denken!”