Doe meer met ‘big data’

Data biedt de basis voor inzicht, analyse en een concrete verbeteraanpak van de leefomgeving. Vaak is er al veel informatie beschikbaar die, gecombineerd en geanalyseerd, tot interessante inzichten kan leiden en kan bijdragen aan een effectief beheer. Er liggen dus mooie kansen om meer met ‘big data’ te doen. Cyber heeft met de CartoTool een handig en praktisch instrument dat u hierbij kan helpen.

Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten en wooncorporaties anders moeten kijken naar data. Denk aan de groeiende wens om informatie vast te leggen (vanwege de uitstroom van personeel), de toenemende integrale benadering waarbij het fysieke, sociale en economische domein samenkomen, en de digitalisering. ‘Big data’ is kortom een actueel thema, ook in de openbare ruimte.

Van gegevens naar informatie

Losse data zeggen weinig. Helemaal als deze data uit enorme lappen tekst of onoverzichtelijke tabellen bestaan. De kunst zit in het slim combineren en overzichtelijk visualiseren, bijvoorbeeld in een kaart. Daarnaast krijgen data pas echt waarde als ze worden gecombineerd met kennis ‘uit het veld’: van beheerders en inwoners. ‘Van gegevens naar informatie’ noemen we dat.

Een mooi instrument hiervoor is de CartoTool, een GIS viewer die data slim combineert en stapelt, en onderbouwde analyses maakt. Bovendien is het een handige tool om complexe informatie helder te communiceren richting inwoners en bestuur. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn: alle data met een geografische component (zoals een adres of coördinaten), zijn geschikt voor de CartoTool.

Boeiende inzichten

Veel wegbeheerders gebruiken al GIS-systemen om de vervangingsbehoefte van wegen in kaart te brengen. Hierin worden diverse informatiebronnen gecombineerd, zoals de huidige kwaliteit, de gebruiksdruk en het aantal meldingen. Samen met de benodigde investeringskosten en een meerjarenplanning, heeft de beheerder zicht en grip op de benodigde investering.

Op het gebied van ‘schoon’ willen veel gemeenten proactiever handelen en meer inzetten op de ‘schoon’-beleving. Door objectieve metingen van het CROW, meldingen, tevredenheidsonderzoeken en informatie van beheerders te combineren met demografische gegevens, ontstaan boeiende inzichten. Zo kan worden voorspeld waar ‘zwerfafvalhotspots’ ontstaan en waar de beleving en objectieve kwaliteit uiteenlopen. Hierop kan worden gestuurd, bijvoorbeeld door niet meer schoon te maken, maar door meer te communiceren of te handhaven. Dit zorgt voor een efficiënt en effectief beheer van de leefomgeving.

Maatschappelijk rendement

Data kan enorm bijdragen aan het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement van de openbare ruimte. Zeker nu steeds meer gemeenten (zoals Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer) meer willen sturen op opbrengsten en effecten in plaats van alleen maar op de CROW-kwaliteitsniveaus. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie en duurzaamheid. Data over onder andere de rioolcapaciteit, het aandeel verharding ten opzichte van het groen, het type verharding en wateroverlast brengen samen de plekken in beeld waar de prioriteit moet liggen om de openbare ruimte ‘klimaatproof’ te maken.

Er liggen kortom mooie kansen om meer met ‘big data’ te doen. Vaak zijn met bestaande, beschikbare data al hele interessante relaties te leggen. Cyber denkt daarbij graag met u mee!

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Trijntje Tilstra via 06-11316030 of trijntje.tilstra@cyber-adviseurs.nl.

Gemeenten die de CartoTool gebruiken
Cyber ondersteunt onder andere de gemeenten Wijchen en Enkhuizen in het combineren en analyseren van data over de openbare ruimte. In Enkhuizen is een duidelijk positief verband tussen de leefbaarheid (Leefbaarometer) en de kwaliteit van de openbare ruimte (beleidsmeting van onze schouwafdeling iFocus). Voor de gemeente kan dit aanleiding zijn om de focus te (ver)leggen op wijken die in beide soorten metingen laag scoorden.

In Wijchen is er een positief verband tussen het aantal inwonersinitiatieven en de leefbaarheid. Dit kan voor de gemeente verklaren waarom participatie in de ene buurt meer loskomt dan in de andere. Hier kan de aanpak op worden aangepast.