‘Ga werken met SDG’s!’

Iets goeds willen doen voor de wereld; bijdragen aan een schone, leefbare planeet. Vrijwel ieder mens en vrijwel iedere gemeente heeft er wel iets mee. De Verenigde Naties hebben in 2016 zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) benoemd om concreter te maken wat we moeten doen en laten voor een betere wereld. Cyber Adviseurs kan u helpen deze doelen tastbaar te maken.

Is de kloof tussen doelen als ‘bijdragen aan een schone, leefbare planeet’ en het dagelijkse handelen niet te groot? Ruben Dijkema, werkzaam bij Cyber Adviseurs, denkt dat dat wel meevalt. “Veel van wat er gebeurt in de openbare ruimte levert een bijdrage aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). We moeten het alleen als zodanig herkennen en de samenhang tussen de verschillende doelen zien.”

Hij noemt de Groenvisie van de gemeente Hoorn, waar Cyber bij betrokken is, als voorbeeld. “Deze visie is in nauwe samenspraak met bewoners opgesteld en resulteert in een concreet en samenhangend plan om groen optimaal te laten bijdragen aan de leefbaarheid van Hoorn en het welzijn van de bewoners.”

Dwarsverbanden
Dijkema vindt het interessant om de acties en ‘pijlers’ die uit het plan voortvloeien, naast de SDG’s te leggen. “Dan zie je allerlei dwarsverbanden.” Een van de pijlers is bijvoorbeeld ‘Samen met de stad’. “Hoewel groen uiteraard de insteek is, levert dit ook een bijdrage aan doel 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en 16 (Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten).”

Maar ook andere thema’s uit de Groenvisie, zoals klimaatadaptatie, bieden perspectief. “Daar zit een duidelijke samenhang tussen doel 6 (Schoon water), doel 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en doel 13 (Klimaatactie). Of andersom bekeken: doel 2 (Geen honger) zie je in de Groenvisie terug door aandacht voor eetbaar groen, stadslandbouw en volkstuinen.”

Het grootste deel van de SDG’s komt dus terug in een initiatief dat puur vanuit de gemeente en bewoners is ontstaan. “Ons vakgebied is bij uitstek geschikt om de verbinding te leggen tussen de hogere doelen, de gemeentelijke organisatie en de inwoners, en om dit om te zetten in concrete, haalbare doelen.”

‘In DNA verankerd’
Het vergelijken van gemeentelijke plannen en acties met de VN-doelen levert veel inzicht op, bijvoorbeeld waar het allemaal aan bijdraagt. En dat is vaak meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Dijkema zou dan ook graag zien dat meer gemeenten met SDG’s gaan werken. “Niet als een dwingend lijstje waarvan de punten moeten worden afgevinkt, maar meer als een richtlijn, om beleid en uitvoering te toetsen. Bij Cyber zit het ‘SDG-denken’ in ons DNA verankerd. Gemeenten die samen met ons op die manier naar de openbare ruimte willen kijken, zijn wij dan ook graag ter wille. Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan een prettige en duurzame  leefomgeving!”