Gemeente Amsterdam – Amsterdamse Poort

Om vast te stellen of de kwaliteit over een langere periode wel of niet voldoet aan het afgesproken ambitie niveau B kwaliteit zijn meerdere metingen nodig.  Doel van deze metingen is objectief vaststellen hoe het schoonheidsniveau gedurende de dag veranderd. Wanneer wordt het ambitieniveau B niet meer gehaald en op welke locaties? De onderzoeksvraag bestaat uit twee onderdelen, kwantitatief – op basis van CROW normen en kwalitatief- voorstel Cyber/iFocus om de schoonbeleving van bewoners, bezoekers en ondernemers te meten.

In navolging op de kwantitatieve offerte  onderzoeken wij wat de effecten zijn van de interventies die gezamenlijk ingezet gaan worden. De data van de kwantitatieve & kwalitatieve meting moet aantonen of de interventies effect hebben.

Wij onderzoeken de mening van de gebruikers van de Amsterdamse Poort. Met behulp van een enquête brengen wij in beeld wat de bewoners, gebruikers en ondernemers van de kwaliteit schoon in de Amsterdamse Poort vinden. Daarnaast inventariseren we wat de mening is van het huidige en nagestreefde niveau met betrekking tot schoon, leefbaarheid en woon/winkelgenot. Achteraf kunnen we concluderen hoe dit zich verhoudt tot de afgesproken kwaliteit.

Bij het bevragen van gebruikers maken we gebruik van foto’s uit de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW). Door middel van de foto’s kunnen de gebruikers aangeven welke kwaliteit schoon zij ervaren en welke kwaliteit wat hen betreft nagestreefd zou moeten worden. Naast het bekijken van foto’s worden er ook gesprekken aangegaan met de gebruikers om achterliggende redenen en andere meningen te achterhalen.

We voeren dit uit op de locatie waar het onderzoek over gaat, namelijk in de Amsterdamse Poort.  Om extra aandacht voor de enquête te genereren zetten we hiervoor graag de ‘fietzerria’ in: een mobiele pizza-oven waarbij deelnemers de enquête invullen in ruil voor een pizzapunt. Deze fietzerria zorgt voor extra aanloop en een makkelijke mogelijkheid tot in gesprek gaan.

Het belangrijkst is dat we met een enquête op straat, zo leren eerdere ervaringen, een meer representatieve doelgroep en een betere afspiegeling van de bewoners, gebruikers en ondernemers bereiken dan met een online enquête of het alleen bevragen op straat. In een panel zijn bijvoorbeeld jongeren veelal ondervertegenwoordigd. Het gebruiken van de fietzerria zorgt er dus voor dat zowel ondernemers, bewoners en gebruikers van verschillende achtergronden en leeftijden hun mening geven op de locatie.