Gorinchem – Grip op onkruid

Sinds 2019 beheert Reiniginsgdienst Waardlanden het onkruid op verharding in Gorinchem. Omdat dit een nieuwe taak voor Waardlanden is, heeft zij behoefte aan meer kennis en grip. Daartoe kreeg Cyber opdracht om een beheerplan op te stellen.

Het beheerplan steunt op drie pijlers: evaluatie van het beheer in de afgelopen jaren,  een nulmeting van het areaal en een doorrekening met ons rekenmodel  Impact. Op basis van deze drie wordt vastgesteld of budgetten en methoden toereikend zijn of aanpassing behoeven. Waardlanden krijgt adviezen waarmee zij het beheer in de komende jaren verder kan verbeteren.