Den Haag

Wijkaanpak het Oude Centrum

De bewonersorganisatie van het Oude Centrum en stadsdeel Centrum hebben de handen ineen geslagen voor een betere wijk. ConteXt, opgericht door Cyber en Morfis, levert hier een mooie bijdrage aan. ConteXt startte met ‘ranking the spot’. Hierbij werden bewoners op straat gevraagd naar hun mening over belangrijke en kansrijke buurtonderwerpen. In ruil daarvoor kregen geënquêteerden een pizzapunt uit de Fietzzeria, een bakfiets met pizza-oven. Ook interviewde conteXt stakeholders van de gemeente en daarbuiten.

De resultaten zijn verwerkt in een kaart (de cartoTool) en gebruikt in de vervolgsessie met bewoners. Hier werden concrete plannen gemaakt over meer activiteiten op en rond grachten én het optimaliseren van het groen. De aanpak is een goed voorbeeld van “Vertrouwen op Haagse Kracht”, de titel van het coalitieakkoord.

Meer informatie over conteXt is te vinden op www.context-adviseurs.nl