Havenbedrijf Amsterdam

iFocus voert al jaren de beleidsschouwen uit voor het Havenbedrijf van Amsterdam (ook wel Port of Amsterdam genoemd). iFocus voert al jaren de schouwen uit om een objectief beeld te krijgen van de visuele beheerkwaliteit van de openbare ruimte. De schouwresultaten geven inzicht in de huidige kwaliteit en de ontwikkelingen door het jaar heen. Met de meetinformatie kunnen beheerders, gebruikers en belanghebbenden geïnformeerd worden. Tevens kan de meetinformatie als input dienen voor de organisatie en de gemeente Amsterdam.