Hilversum besteksschouwen 2021

Meten is weten! De gemeente Hilversum wil voor 2021 een aanbieding voor het uitvoeren van de besteksschouwen.  Hierbij toetsen wij aan de hand van de bestekseisen of de werkzaamheden door de aannemer conform het bestek zijn uitgevoerd. iFocus, de schouwafdeling van Cyber, voert de 4-wekelijkse besteksschouw uit. De schouwers meten hierbij 13x per jaar een aantal beeldmeetlatten op willekeurig gekozen, meetlocaties. 

Dit vindt u belangrijk:

  • Opname conform de afspraken in het bestek
  • Digitaal inzicht in de meetresultaten
  • Meten is weten!