Hilversum schouwen 2021

Meten is weten! De gemeente Hilversum laat ook dit jaar zijn besteksschouwen uitvoeren door de CROW gecertificeerde schouwers van iFocus.  Hierbij toetsen wij aan de hand van de bestekseisen of de werkzaamheden door de aannemer conform het bestek zijn uitgevoerd. Alles wat onze schouwers tegen komen in de openbare ruimte wat opvalt rapporteren zij, immers als we buiten lopen zijn wij de ogen in uw gemeente.

Twee maal per jaar voeren wij een stadsschouw uit om een objectief beeld te krijgen van de visuele beheerkwaliteit van de openbare ruimte. De meetresultaten kunnen gebruikt worden als input voor organisatie en beleid, maar ook om het bestuur en inwoners te informeren.