Hilversum stadsschouw 2021

Voor de gemeente Hilversum voert iFocus/Cyber twee Stadsschouwen uit.  Het doel van een stadsschouw is een objectief beeld te krijgen van de visuele beheerkwaliteit van de openbare ruimte. De meetresultaten kunnen gebruikt worden als input voor organisatie en beleid, maar ook om het bestuur en inwoners te informeren.  U gaf in ons gesprek aan dat leefbaarheid een steeds belangrijker onderdeel is om op te kunnen sturen. Wij hebben hiervoor binnen iFocus/Cyber een 8-tal beeldmeetlatten ontwikkelt die onze schouwers mee kunnen nemen om een eerste indruk te meten.