De CO2 footprint van Cyber

Cyber Adviseurs streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom hebben wij een beleid voor duurzaam ondernemen geformuleerd, waarbij wij onder andere deelnemen aan de CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van transportmiddelen en het gebruik van duurzame energie. Met de CO2-prestatieladder wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Sinds april 2020 zijn wij in het bezit van een CO2-bewust Certificaat niveau 3. Vandaar dat wij verschillende documenten voor onze organisatie hebben opgesteld. Deze vindt u rechts op deze pagina.

Eén van onze stappen is het stimuleren van elektrisch rijden. Daarvoor hebben wij onder andere twee laadpalen op ons parkeerterrein staan. Komt u bij ons langs? Dan kunt u hier uiteraard gebruik van maken!