iFocus: oog voor schoon

Iedere dag weer doen professionals hun best om de openbare ruimte goed te onderhouden. Dat is prettig voor de mensen die er gebruik van maken en voorkomt dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruitgaat. Om dit gericht te kunnen doen, is het van belang te weten hoe de leefomgeving eruit ziet. iFocus brengt de beeldkwaliteit op een uitgekiende manier in kaart en koppelt dit aan advies over een effectieve aanpak.

“De leefomgeving als geheel, of het nu wel of niet wordt beheerd door de gemeente, bepaalt het niveau van de beleefde kwaliteit”, stelt Marian Kunst, senior adviseur bij iFocus, onderdeel van Cyber Adviseurs. “Met een compleet beeld kun je effectieve maatregelen opstellen om het beheer te verbeteren en acties afstemmen tussen de verschillende partijen.”

Beleving
Schoon is een heel belangrijke factor bij de beleving van de buitenruimte. Bewezen is dat een schone openbare ruimte veel beter wordt gewaardeerd. De schouwers van iFocus analyseren, conform de CROW-norm, steekproefsgewijs minimaal 10 procent van het te onderzoeken gebied. De basisvraag die daarbij objectief en systematisch wordt beantwoord, is wat er opvalt in een bepaald gebied.

“Maar daar blijft het niet bij”, vertelt Kunst. “We voorzien de objectieve rapportages van toelichtingen die we gebruiken bij het advies naar de klant toe. Als er bijvoorbeeld graffiti op een bankje zit, is dat objectief waarneembaar. Maar belangrijker is wat de invloed daarvan is op de beleving. Belevingsaspecten krijgen dus een belangrijke plaats in onze rapportages.”

Visualisatie
Om de schouwresultaten van iFocus nog beter tot zijn recht te laten komen, worden de uitkomsten gevisualiseerd via het Apptimize-platform en met behulp van Cartotool in een kaart verwerkt. Op die manier komen de hotspots en afwijkingen doorgaans duidelijk naar voren, zodat een goed advies kan worden gegeven over passende maatregelen. Denk aan een andere inrichting, intensiever beheer of gedragsbeïnvloeding van de gebruikers. Voor de uitwerking hiervan kan de expertise van Cyber Adviseurs worden ingezet. Kunst: “Door een scherp beeld van de omgeving te koppelen aan de juiste maatregelen, ervaren bewoners een hogere kwaliteit, terwijl vaak met hetzelfde budget wordt gewerkt.”