iFocus

Binnen iFocus meten en analyseren we de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. De unieke combinatie met Reflex, het adviesdeel van Cyber Adviseurs, zorgt ervoor dat wij analyses kunnen maken op basis van uw specifieke vraag en behoefte. Deze analyses brengen focus aan en helpen u de juiste keuzes te maken bij het verbeteren van de leefomgeving.

Die leefomgeving reikt verder dan de grenzen van de openbare ruimte. Ook woningcorporaties kiezen er steeds vaker voor om hun bezit en bijbehorende buitenruimte op basis van beeldkwaliteit te meten. Zij volgen hiermee de ontwikkelingen in de openbare ruimte, winkelcentra en stationsomgevingen.

Kenmerkende producten en diensten:
Bestek- en beleidsmetingen, monitoringsplan, technische (groen)inventarisatie, opleidingen en trainingen beeldgericht werken.