Combineren en visualiseren

Samen werken aan een prettige leefomgeving. Dat doen we door de kwaliteitsmetingen in de leefomgeving slim te combineren met andere informatiebronnen en data. Denk bijvoorbeeld aan beleids- en bestekmetingen met klachten en meldingen of tevredenheidsonderzoeken.

Met het Apptimize Platform en CartoTool als onze professionele partners, zijn we in staat om de meetgegevens ook visueel in kaart te brengen. Daarmee kunnen we de knelpunten inzichtelijk maken, een integraal verbeterplan opstellen en de effecten van beleid en sturing zichtbaar maken.