Informatie combineren en visualiseren

Data is de basis voor inzicht, analyse en een concrete verbeteraanpak van de leefomgeving. Vaak is er al veel informatie beschikbaar die, gecombineerd, tot interessante inzichten kan leiden en kan bijdragen aan een effectief beheer. Denk aan het combineren van de beleids- of besteksmeting met meer subjectieve informatie zoals meldingen en tevredenheidsonderzoeken.

Cyber heeft met de Cartotool een handig en praktisch instrument dat u hierbij kan helpen. De Cartotool is een gebruiksvriendelijke en snelle GIS tool die meerdere informatiebronnen overzichtelijk combineert en in kaart zet: waar gaat de kwaliteit achteruit? Waar zijn de inwoners het meest tevreden? De Cartotool is bij uitstek geschikt als middel om een verbeteraanpak van de leefomgeving op te stellen en als communicatiemiddel richting bestuur en inwoners.

Data kan enorm bijdragen aan het inzichtelijk maken van het maatschappelijk rendement van de openbare ruimte. Zeker nu steeds meer gemeenten meer willen sturen op opgaven, effecten en tevredenheid in plaats van alleen maar op de CROW-kwaliteitsniveaus.