Inwonersparticipatie

De leefomgeving biedt veel kansen voor inwonersparticipatie. Of het nu meedenken over beleid of actief meedoen is, participatie van inwoners en andere organisaties draagt bij aan de leefbaarheid en betrokkenheid. Samen met u kijken wij naar de kansen van participatie in de leefomgeving en hoe we dit in een succesvolle aanpak vertalen. Het resultaat is een openbare ruimte die afgestemd is op de gebruikers en waar gezamenlijk voor wordt gezorgd.

We doen dit door inspirerende sessies te organiseren en ludieke werkvormen in te zetten. Het betrekken van inwoners doen we bij voorkeur op de plek waar het om gaat: hun leefomgeving, op straat. We bereiken hierdoor een brede afspiegeling en voor inwoners is het laagdrempelig input te geven. Ook hebben wij inspirerende voorbeelden in huis van situaties waar bewoners succesvol bij het beheer zijn betrokken.

We hebben diverse gemeenten geadviseerd in het betrekken van inwoners en maatschappelijke organisatie bij planvorming (o.a. Bodegraven-Reeuwijk, Boxtel en Hoorn), scholen en ondernemers ondersteund bij de gezamenlijke aanpak van zwerfafval (o.a. Medemblik, Groningen en Oegstgeest) en het begeleiden van inwonersmetingen om de beleving van inwoners in beeld te krijgen (o.a. Wijchen en Groningen).

Meer weten? Lees hier onze flyer over inwonersparticipatie.