Kwaliteitsmetingen

Waar zitten de knelpunten en vraagstukken en waarom juist daar? Welke ingrepen zijn nodig om de kwaliteit op peil te brengen? Welke ingrepen zijn nodig om de kwaliteit op peil te houden?

Door schouwresultaten visueel in kaart te brengen wordt de verbinding met meerdere informatiebronnen zichtbaar. Denk aan het koppelen van metingen in de leefomgeving met:

  • Klachten en meldingen of tevredenheidsonderzoeken, zodat u op tevredenheid kunt sturen.
  • De Leefbaarometer, zodat u weet of u in de leefomgeving of juist in andere aspecten moet investeren.
  • Metingen in de leefomgeving van voorgaande jaren, zodat u weet waar de kwaliteit voor- of achteruit gaat.