Impact online biedt inzicht in financiën

 

Omdat gemeente Hof van Twente moet bezuinigen, heeft ze Cyber gevraagd de beheerkosten van de openbare ruimte door te rekenen op B- én C-niveau. Daarbij is ook het werkpakket van uitvoeringsorganisatie Gildebor onder de loep genomen. Cyber deed dit met behulp van het programma Impact online.

Hoeveel scheelt het in beheerkosten als we de openbare ruimte niet op een B-niveau maar op een C-niveau beheren? Met die vraag klopte gemeente Hof van Twente, ingegeven door bezuinigingen, in de zomer van 2020 bij Cyber aan. Cyber heeft voor dit soort vraagstukken een handige tool ontwikkeld: Impact online. Hiermee biedt het inzicht in de kosten en capaciteit van de uitvoering.

“Samen met de beheerders van de gemeente hebben we beide kwaliteitsniveaus in Impact online ingevuld. Daaruit bleek dat het beheer op B-niveau redelijk overeenkomt met de huidige budgetten in de begroting”, licht adviseur Bart Rutten toe. “Met dezelfde uitgangspunten hebben we ook een doorrekening op C-niveau gemaakt. Puur financieel gezien levert het beheer op C-niveau een besparing op. Maar als je kijkt naar de technische levensduur, is het natuurlijk de vraag of dat ook voor de langere termijn geldt.”

Informeren
Vervolgens is gekeken welke gevolgen de stap van een B- naar een C-niveau heeft voor het werkpakket van de gemeente, en voor het werkpakket van de uitvoeringsorganisatie Gildebor. “De teruggang in kwaliteitsniveau heeft de grootste gevolgen voor verzorgende maatregelen als schoffelen en zwerfvuil rapen”, zo weet Bart. “Het is bij dit soort trajecten daarom belangrijk om bewoners goed te informeren over het veranderde beleid. Anders ga je problemen krijgen.”

Daarnaast is ook verwachtingenmanagement richting de eigen medewerkers van belang. Zo zijn er bij Gildebor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, en heeft het schakelen van een B- naar C-niveau mogelijk gevolgen voor deze werknemers qua type werkzaamheden.

Consequenties
Bart merkt dat gemeenten steeds vaker inzicht in en grip op de financiële huishouding willen hebben. Ze willen weten welke consequenties het heeft als het kwaliteitsniveau wordt aangepast. “Impact online is daar heel geschikt voor. Het voordeel van dit programma is dat je alle disciplines van de openbare ruimte – bijvoorbeeld groen, reiniging, wegen – vanuit dezelfde uitgangspunten kunt doorrekenen. Bovendien kunnen gemeenten op detailniveau aangeven hoe de begroting is opgebouwd en welke gevolgen het heeft als er op bepaalde onderdelen wordt bezuinigd.”

Samen met de klant
Dat je de klant meeneemt in het verhaal en het echt samen doet, vindt Bart het leukste aan dit soort trajecten. “Waar zijn we mee bezig? Welke stappen moeten we zetten? Wat zijn de gevolgen? Doordat we het in dit geval samen met de gemeente Hof van Twente en Gildebor hebben gedaan is het geen kunstje van Cyber, maar wordt het een product van Cyber en de twee organisaties samen. Daarmee voelen ook de gemeente en Gildebor zich verantwoordelijk voor het product dat er ligt. Dat is een mooie win-winsituatie!”