Impact online: een krachtige tool

Het beheer van de leefomgeving lijkt eenvoudig. Toch is dit een complexe zaak. Hoe bereik je optimaal resultaat met een beschikbaar budget? Hoe zet je mensen en middelen op een zo efficiënt mogelijke manier in? En wanneer moet je externe partijen inschakelen? Hoe krijg je grip op bedrijfsvoering en kun je sturen op inzet, budget en kwaliteit?

Cyber heeft alle expertises in huis om de medewerker of manager die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de leefomgeving, te helpen bij die complexe taak. Een aantal van deze expertises zijn gebundeld in het merk Impact.

Cyber wil met Impact gemeenten en andere overheden helpen (‘ontzorgen’) bij de optimalisatie van beheer en onderhoud (integraal) van de leefomgeving. Ook helpt ze, aan de hand van landelijke kengetallen en normen, bij het verwerven van inzicht. Hierdoor kan maximaal rendement worden behaald uit de organisatie.

Het beheer van de leefomgeving in Nederland staat op een hoog niveau als we dat spiegelen aan andere landen. De huidige maatschappij en de beslissers hierin vragen om adequate informatie, om de juiste keuzes te kunnen maken en sturing te kunnen geven. Sturing aan de processen die nodig zijn om de kwaliteit te realiseren en in te spelen op maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt echter om de juiste stuurinformatie en een professionele organisatie om dit beheer efficiënt en doelgericht uit te kunnen voeren. Daarbij is het belangrijk om antwoord te vinden op praktische vragen. Wat is de integrale kostprijs? Hoeveel en welke arbeid moet ik leveren? Hoe groot moet mijn organisatie zijn? Hoe kan ik bestuurders eenvoudig keuzes laten maken in kwaliteit en inzicht verschaffen in effecten van keuzes?

Er zijn systemen op de markt die veelal vanuit een bepaalde vakdiscipline zijn gemaakt. Denk hierbij aan wegen, groen, rioleringen, verkeersmeubilair et cetera. Momenteel wordt gewerkt aan de integratie met de Basis Grootschalige Topografiekaart. Wat beslissers, managers en beheerders vaak missen is eenvoud in de systemen, volledige integraliteit en de juiste informatie voor de juiste personen.

Met Impact Online© wordt hier een innovatieve oplossing voor geboden. Het is een krachtige tool die u in staat stelt om cijfermatig een antwoord te bieden op alle beheer- en organisatievragen.

Met de uitkomsten van deze tool is een strategisch/tactische personeelsplanning op te stellen.

De rekenmodellen geven u inzicht in de arbeidsbehoefte per type medewerker, per gebied en per discipline, voor alle uitvoerende werkzaamheden. Maar ze bieden ook volledig inzicht in alle voorbereidings- en managementtaken.

Het is nu goed mogelijk om integraal een een-op-een-vertaling naar de jaarlijkse begroting op te stellen!

Cyber Adviseurs kan naast de levering van de producten en opleiding, ook het hele proces en de mogelijke ontwikkeling van de organisatie begeleiden.

Wilt u ook weten wat de adviseurs van Cyber voor u kunnen betekenen en berekenen. Neemt u dan contact met ons op: Bart Rutten 06-5202 1864

Op de hoogte blijven van nieuws en projecten? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.