Contractbeheer

Contracten die samenwerking stimuleren en tot oplossingen leiden; dat is ons motto. Goed beheer kan niet zonder een goed contract en een zorgvuldige aanbesteding. Cyber biedt de professionele ondersteuning die u zoekt bij het opstellen van een contract of bestek. Ook kunnen wij uw lopende contracten onder de loep nemen.

Wij stellen bestekken op voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit kan integraal of per beheercategorie, bijvoorbeeld voor reiniging of maaien. Daarnaast ontwikkelen we contractvormen, zoals een dienstverleningsovereenkomst (dvo) of overzichtelijke ‘productbladen’. Hierin staan de afspraken tussen (semi)overheid en aannemers vastgelegd. Deze contracten worden gebruikt bij transities van gemeentelijke diensten naar een marktpartij. Of bij een interne opdracht van binnendienst naar buitendienst (in het kader van professioneel opdrachtgeverschap).

Wij geven graag advies over de contractvorm die het beste bij uw uitgangspunten past, bijvoorbeeld om het beheer efficiënter, integraler of meer resultaatgericht uit te voeren. Naast het opstellen van een contract of bestek, kunnen wij u werk uit handen nemen bij de aanbesteding.