Inspiratiebijeenkomsten groot succes

Cyber organiseerde afgelopen november twee inspiratiebijeenkomsten over de verbinding tussen het fysieke en sociale domein. Een actueel en geliefd onderwerp in deze coronatijden. Cyber-adviseurs Marian Kunst en Marcel Aarnink kijken dan ook met veel plezier terug op de inspiratiesessies. “Er was veel energie en interactie tussen de deelnemers; ze wilden echt van elkaar leren. De bijeenkomsten krijgen dan ook zeker een vervolg!”

De buitenruimte wordt steeds belangrijker. Door de coronacrisis zijn mensen de leefomgeving meer gaan waarderen en krijgt het welzijn van mensen veel aandacht. Daarnaast hebben overheden te maken met een groot aantal opgaves, variërend van duurzaamheid en klimaat tot zelfredzaamheid, vergrijzing en burgerparticipatie.

Dat vraagt volgens Cyber-adviseur Marian Kunst om een andere benadering bij het beheer van de leefomgeving. “Gemeenten, beheerorganisaties en sociale instellingen moeten nog flexibeler zijn en actief samenwerken bij de ontwikkeling van onze leefomgeving.”

Veel animo
Die samenwerking tussen het fysieke en sociale domein was het centrale thema van de twee online inspiratiebijeenkomsten, die Cyber op 17 november voor West-Nederland en op 24 november voor Oost-Nederland organiseerde. “We hebben bewust gekozen voor een verdeling in West- en Oost-Nederland, om ‘dichter’ bij de klanten te zitten en ze directer aan te kunnen spreken”, licht Marcel Aarnink toe.

En dat pakte goed uit; de animo voor de bijeenkomsten was groot. Volgens Marcel lag dat onder andere aan de grote hoeveelheid ‘warme’ contacten, die persoonlijk werden uitgenodigd. “Bovendien hebben we hen gevraagd om ook collega’s van het sociale domein uit te nodigen. Zij kennen de bewoners en weten wat ze wel en niet belangrijk vinden. Dat was een rake klap!”

Mooie conclusies
De bijeenkomsten leverden dan ook mooie conclusies op. Zo bleek dat gemeenten allemaal hun eigen specifieke kenmerken en schaalgrootte hebben, maar dat de uitdagingen in basis wel dezelfde zijn.

Daarnaast werd het beeld bevestigd dat de openbare ruimte verandert en steeds belangrijker wordt. “De beleving en behoeften van bewoners gaan steeds zwaarder wegen”, geeft Marcel aan. “Het gaat niet alleen meer om het onderhoud van bijvoorbeeld het gazon of de bomen. Groen draagt ook bij aan sociale functies als ontmoeten en recreëren, en bijvoorbeeld aan het klimaat. Dat is tegenwoordig veel belangrijker en dat maakt ons vakgebied relevanter. Beheer doet er écht toe!”

Totale plaatje
Dit betekent volgens hem dat het fysieke en sociale domein niet meer zonder elkaar kunnen. “Dat was één van de belangrijkste conclusies. Beheerders die bewoners niet bij het beheer (willen) betrekken, komen daar eigenlijk niet meer mee weg.”

Marian vult aan: “Als je een straat, wijk of gebied fysiek opknapt, wil dat niet zeggen dat de vereenzaming minder wordt. Het is belangrijk om vanuit het totale plaatje naar de omgeving te kijken en daar ook het sociale domein bij te betrekken. Dat zijn immers de ogen en oren van de wijk!”

Ze beseft dat dit niet altijd makkelijk is voor gemeenten. “Het verbinden van het fysieke en sociale domein vraagt om een cultuuromslag in de organisatie. Daar moet je voor open staan. Maar als je elkaar eenmaal gevonden hebt, kun je samen tot mooie dingen komen. Zo zijn er al gemeenten die herinrichtingsprojecten juist vanuit het sociale domein ‘aanvliegen’.”

Ze voegt daaraan toe dat Cyber, vanuit haar expertise op het gebied van beheer, de verbindende factor kan zijn. “Daarnaast kunnen we ook de vertaalslag maken naar de waarde van de openbare ruimte. Gemeenten, beheerorganisaties en woningcorporaties staan er dus niet alleen voor.”

Energie en gretigheid
Terugkijkend zijn de Cyber-adviseurs vooral tevreden over de interactie tijdens de bijeenkomsten. Marcel: “De deelnemers waren echt geïnteresseerd, in elkaar en elkaars ervaringen. Misschien omdat ze het, juist in deze tijden, interessant vinden om bij elkaar in de keuken te kijken. Je proefde de energie en gretigheid. Daaruit blijkt dat we iets hebben geraakt waar behoefte aan is.”

Ook Marian ervaarde veel enthousiasme. “Het was met elkaar, van elkaar en door elkaar leren. Dat is een mooie basis om kennis te delen!”