Inspirerende netwerkbijeenkomst Impact online

De jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Impact online®, op 16 februari dit jaar, was voor bestaande en nieuwe gebruikers weer een bron van informatie en inspiratie. Naast een presentatie over de nieuwe functionaliteiten van zowel Impact outside als inside, werden er ook ervaringen gedeeld. “Het leukste is om samen met de klant onze producten verder te verbeteren”, geeft adviseur Bart Rutten aan.

De netwerkbijeenkomst van Impact online, die deze keer online werd gehouden, stond ook dit jaar in het teken van de vernieuwingen binnen Impact online. Bart Rutten vertelt dat Cyber het afgelopen jaar, naast aangepaste normeringen en geactualiseerde tarieven, ook een aantal nieuwe functionaliteiten heeft toegevoegd aan de programma’s.

Impact outside en inside
Zo kent Impact online nu een nieuw dashboard, een soort startpagina voor gebruikers, van waaruit ze naar Impact outside (buitendienst) en Impact inside (binnendienst) kunnen gaan. Impact inside (was ProVit)​ biedt inzicht in de capaciteit van de interne organisatie, terwijl het al bij velen bekende Impact outside (was Impact)​ inzicht biedt in de kosten en capaciteit van de uitvoering. De klanten die nog geen Impact inside hebben, krijgen op het nieuwe dashboard informatie over de mogelijkheden en functionaliteiten van het programma.

Daarnaast zijn er volgens Bart vooral aan Impact inside een aantal nieuwe toepassingen toegevoegd. “Impact inside is relatief nieuw voor onze gebruikers en werd voorheen vooral door onszelf gebruikt in projecten. Maar door de toevoeging van bijvoorbeeld een projectendossier, kunnen klanten zaken als budgetten, planningen en inzet van de interne organisatie nu zelf per project bijhouden. We zijn nu dus zover dat het ook voor gebruikers zelf een tool is geworden die kan helpen bij de bedrijfsvoering.”

Meer ervaringen
De digitale sessie telde in totaal 25 deelnemers, vergelijkbaar met de fysieke bijeenkomst van vorig jaar. Na een algemene inleiding werden de geïnteresseerden in twee werkgroepen ingedeeld. De ene groep kreeg specifieke informatie over Impact outside, de andere over Impact inside. “Vooral het deel over Impact inside werd gewaardeerd, omdat mensen informatie kregen over een programma dat ze nog niet zo goed kenden.”

Tegelijkertijd lieten de deelnemers weten dat ze de volgende keer graag meer ervaringen wilden delen. “Nu hadden we maar twee uurtjes ingepland, en kwam er veel informatie van onze kant. Terwijl de deelnemers ook graag ervaringen met elkaar wilden delen over het gebruik. Daarom gaan we de bijeenkomst de volgende keer waarschijnlijk in tweeën delen. Aan het begin van het jaar kunnen we dan de nieuwe functionaliteiten presenteren, en halverwege het jaar de ervaringen.”

Samen met de klant
Bart geeft aan hoe belangrijk het daarbij is dat klanten ervaren dat er iets met hun opmerkingen wordt gedaan. Zo gaf een klant vorig jaar aan dat ze graag een importfunctie wilden vanuit hun beheersysteem. Zodat ze de arealen in een keer vanuit de GIS-omgeving in Impact outside kunnen zetten. “Dat hebben we bij een aantal gemeenten opgepakt, en nu kunnen we die resultaten tonen.”

Hij merkt dat klanten hierdoor steeds meer bereid zijn om mee te denken over de ontwikkeling van de producten. “Vooral afgelopen jaar hebben we echt samen met de klant ontwikkelingen doorgevoerd. Sommigen zijn zelfs bereid om daar ook een financiële bijdrage voor te leveren. Het is leuk als je dat op zo’n netwerkbijeenkomst kunt teruggeven en mensen dat ook herkennen. Dan gaat het ook echt leven. We werken steeds meer samen met de klant aan de ontwikkeling van Impact online. Op die manier is het niet alleen een tool van Cyber, maar wordt het ook steeds meer een product van de klant. En dat geeft veel voldoening!”