Integraal gebiedsgericht werken: samen op reis

Je bent een professioneel beheerder, je levert goed werk en toch verloedert een buurt, bewoners zijn niet tevreden. Wat kan je dan nog doen? Ga met andere partijen in gesprek die actief zijn in de buurt, deel informatie en stem acties op elkaar af. Ofwel: ga integraal gebiedsgericht werken. Cyber adviseurs heeft er al jaren ervaring mee.

‘Integraal gebiedsgericht werken, dat betekent voor ons dat je in staat bent alle aspecten die van invloed zijn op leefbaarheid te overzien, dat je elkaar begrijpt en samen optrekt.’ Aan het woord is Sjaak van der Vlies, directeur-aandeelhouder en senior adviseur bij Cyber adviseurs. ‘Er is vanuit allerlei afdelingen en organisaties informatie beschikbaar. Natuurlijk de beheertechnische informatie, maar ook informatie van woningcorporaties, welzijnswerkers, politie, noem maar op. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over frequentie en ruimtelijke concentratie van vernielingen, verhuisbewegingen of kenmerken van bewoners. Als je dat over elkaar legt en helder presenteert in de vorm van kaarten, dan weet je heel goed wat voor ingrepen gepast zijn om voor een tevreden buurt te zorgen. Je kunt het vergelijken met een dashboard.’

Zwaan-kleef-aan
Cyber adviseurs is al in heel wat gemeenten actief met integraal gebiedsgericht werken. Hoe zet je zoiets op? Van der Vlies geeft een voorbeeld. ‘In Alphen aan den Rijn hebben we gewerkt volgens het principe van zwaan-kleef-aan. We zijn begonnen met gebiedsinformatie heel zichtbaar te presenteren in de centrale ruimte van het gemeentehuis. Mensen van andere afdelingen zagen dat en dachten: “Waarom weet ik dat niet?”, en “Ik heb zelf ook bruikbare informatie”. En zo breidt het delen van informatie zich steeds verder uit.’ Met het delen van informatie op een heldere, toegankelijke manier kan het gesprek worden gestart met stakeholders in de buurt, zegt Van der Vlies. ‘Met een compacte presentatie heb je snel boven tafel of en zo ja welke aanpak nodig is en wie wat moet doen. In de wijk Assendorp in Zwolle leidde een integrale aanpak bijvoorbeeld tot eenrichtingsverkeer in bepaalde straten en een geveltuinenproject.

Je hoeft daarbij niet alles met alles te integreren of budgetten samen te voegen, maar de aard en mate van integraliteit te bepalen op grond van de specifieke situatie. Ga niet op andermans stoel zitten, respecteer elkaars werkterrein, maar werk wel samen, stem zaken op elkaar af en doe je werk gewoon goed. En voor gemeenten die er nog weinig ervaring mee hebben: begin klein, bedenk geen ingewikkelde systemen, en neem een overzichtelijke buurt met een duidelijke problematiek. En ga vervolgens op reis in de wereld van integraal gebiedsgericht werken!