Inwoners aan het woord in Hoorn

Hoe laat je inwoners en organisaties meedenken over een Groenvisie? Door ze persoonlijk aan de tand te voelen! In Hoorn heeft Cyber samen met de gemeente 1.900 reacties verzameld, onder andere door inwoners op straat te vragen naar hun mening. Ook werden acht betrokken organisaties geïnterviewd. De resultaten worden in december gepresenteerd, waarna de gezamenlijke Groenvisie in het voorjaar van 2019 wordt vastgesteld.  

De gemeente Hoorn wil graag een Groenvisie. Zo’n visie geeft richting aan de wenselijke situatie voor het groen in de gemeente op de lange termijn (komende tien jaar). Maar nog voor er een letter op papier wordt gezet, wil de gemeente weten hoe inwoners en organisaties denken over het groen.

Hoe tevreden is men over de hoeveelheid groen? En over het onderhoud? Welke dingen vindt men belangrijk als het gaat om functies, gebruik en inrichting van het groen? Mag het groen wat ruiger en ecologischer of juist wat strakker en netjes? Welke groene plekken waardeert men, en welke juist niet? En welke sportieve en/of recreatieve activiteiten wil men graag doen in het groen?

Ludieke actie
Deze en andere vragen stelden we in een korte enquête, die we op veel drukbezochte plekken op straat hebben gehouden, en online onder inwoners hebben verspreid. Waarom op straat? Omdat we hierdoor op laagdrempelige wijze veel mensen bereiken die een dwarsdoorsnede van de bevolking vormen. Een Groenvisie is immers voor veel mensen een redelijk abstract thema.

We bereikten op straat een goede afspiegeling van de bevolking: mensen die niet zo snel op een bijeenkomst af zouden komen en nu wel worden gehoord. Bovendien maakten we er een ludieke actie van: in ruil voor de enquête kreeg men een lokale lekkernij: de Hoornsche Broeder, een rijkelijk gevuld krenten- en rozijnenbrood.

Versterken verbinding
Het bijzondere is dat de gemeenteraadsleden de enquêtes afnamen: de Groenvisie is dan ook een initiatief van de gemeenteraad in de vorm van een motie. Mede vanuit de wens om de verbinding met de samenleving te versterken. Ambtenaren en Cyber ondersteunden de enquêteactie.

De enquête was een succes: in korte tijd haalden we bijna 1.900 reacties op.  Daarnaast interviewden we acht organisaties die actief zijn in het groen. Bovendien analyseren we vanuit andere programma’s en projecten welke informatie er is over groen.

In december volgt een Groendag, een grote bijeenkomst met inwoners en organisaties. We gaan dan de resultaten van de analyse presenteren, maar vooral ook in gesprek over verschillende thema’s, zoals biodiversiteit, het beheer en bomen. Daarna verwerken we alle informatie in de Groenvisie, die in het voorjaar van 2019 wordt vastgesteld.