Kaag en Braassem kiest voorkeursscenario

Kaag en Braassem kiest voorkeursscenario

De gemeente Kaag en Braassem heeft samen met Cyber onderzocht welk beheerscenario de komende jaren het beste bij de gemeente past. In dit voorkeursscenario is gekozen voor één kwaliteitsniveau per gebied.

Kaag en Braassem past sinds 2015 integraal beleid toe voor het beheer van de buitenruimte. In dit beleid is een palet aan verschillende kwaliteitsniveaus vastgesteld. De diversiteit maakt sturing in het beheer echter complex. Bovendien is het beleid lastig uit te leggen aan de inwoners.

Voorkeursscenario
Cyber heeft samen met de gemeente onderzocht welk beheerscenario voor de komende vijf jaar het beste bij Kaag en Braassem past: het voorkeursscenario. Daarvoor is er een evaluatie gehouden, zijn diverse interviews afgenomen en is er een kwaliteitsmeting van de buitenruimte uitgevoerd.

Het voorkeursscenario is een eenduidig scenario geworden, waarbij is gekozen voor één kwaliteitsniveau per gebied. Het toegepaste niveau is overwegend B-kwaliteit. Dit is goed te communiceren aan inwoners en bestuur. Ook kan in dit scenario eenvoudig worden gestuurd op de bedrijfsvoering en sluit het aan op de ambities uit de ‘Samenwerkingsagenda 2018-2022’ van het college. Voor de uitvoering van dit scenario is meer budget nodig.

‘Focus met ambitie’
Begin 2020 heeft de gemeenteraad van Kaag en Braasem besloten het huidige scenario vooralsnog te handhaven en het voorkeursscenario te betrekken bij ‘focus met ambitie’. Dit is een bezuinigings-/investeringsagenda voor de komende jaren.

Wilt u ook weten wat de adviseurs van Cyber voor u kunnen betekenen en berekenen? Neemt u dan contact met ons op via Marcel Aarnink 06-27219335.

Op de hoogte blijven van nieuws en projecten? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.