Klimaatadaptatie: van denken naar doen

De ervaringen van Cyber adviseurs

Droge voeten en geen hittestress, het zijn basale wensen van vrijwel iedereen. Maar veel wijken zijn hier nog niet op ingericht, zeker niet nu het weer door klimaatverandering steeds grilliger wordt. Er is een flinke slag nodig om onze openbare ruimte klimaatbestendig te maken.

Gelukkig is dat besef inmiddels goed doorgedrongen. Veel gemeenten hebben een klimaatstresstest gedaan, die duidelijk maakt waar de knelpunten zitten. Maar hoe zet je dit om in concrete maatregelen? ‘Samen met gemeenten maken wij deze vertaalslag’, zegt Marjel Das, werkzaam bij Cyber Adviseurs. ‘Bij de inrichting, maar ook bij het beheer van wijken liggen grote kansen.’

Integraal denken en werken
Integraliteit is het sleutelwoord, benadrukt Evert Swarts van Cyber. ‘We kijken altijd naar koppelkansen bij onze aanpak, want er zijn vaak flinke investeringen mee gemoeid. Je moet goed kijken of die verantwoord zijn en zich terugverdienen. Bijvoorbeeld door het voorkomen van waterschade erbij te betrekken. Daarnaast kun je wellicht besparen op de capaciteit van de riolering door meer water op te vangen met groen. Ook kunnen de beheerkosten, als je de juiste keuzes maakt, flink wat lager uitvallen.’

Integraliteit betekent ook dat je bewoners laat meepraten. Zij geven aan waar de prioriteiten liggen. ‘In de gemeente Berkelland is dat op een mooie, effectieve manier gebeurd’, zegt Marjel. ‘We hebben themakaarten ontwikkeld waar bewoners prioriteiten aan konden toekennen, waaronder klimaatadaptatie, biodiversiteit, beweging of recreatie. In de ene buurt speelt een bepaald thema een grotere rol dan in een andere; de bewoners kunnen dat zelf aangeven.’

‘Je kunt het niet alleen’
De openbare ruimte is een inspiratie en voorbeeld voor bewoners. Denk aan wadi’s of vaste planten die klimaatbestendiger zijn dan de traditionele groenbeplanting. Hopelijk vindt dat navolging bij bewoners, want voor een klimaatbestendige wijk is dat hard nodig. Evert: ‘Je kunt het als gemeente niet alleen, je hebt privégroen nodig om je doelen te bereiken. Ook bij woningcorporaties liggen er veel kansen.’ Marjel: ‘En vergeet de schoolpleinen niet, die zijn vaak geschikt om te vergroenen en dakwater te bergen. In Hoorn bijvoorbeeld wordt ieder schoolplein bij groot onderhoud automatisch vergroend.’

Ook ideële verenigingen zoals een IVN of de Natuur en Milieufederatie praten steeds vaker mee. ‘Dat zorgt voor beter onderbouwde plannen’, zegt Marjel, ‘maar vraagt wel extra procesmanagement.’ Evert vult aan: ‘Soms kennen gemeenteambtenaren elkaar onderling nog niet. Klimaatadaptatie is op zichzelf al reden genoeg om tijd en geld in te steken; maar als het ook nog een aanjager voor integraal werken is, dan is dat mooi meegenomen.’