Leefbaarheid is nieuwe sleutelwoord

Het beheer van de leefomgeving is tegenwoordig veel meer dan alleen onderhoud van de openbare ruimte. Ook de verantwoordelijkheid is groter geworden. Het gaat niet alleen om goed onderhouden plekken, maar ook om goed functionerende buurten. Beheer is een volwaardig vakgebied geworden en leefbaarheid is het nieuwe sleutelwoord.

Er worden tegenwoordig hele andere eisen gesteld aan het beheer van de openbare ruimte. Het sociale aspect en de leefbaarheid in een buurt zijn belangrijker dan ooit. Dit vraagt om een andere aanpak van beheerders.

Volgens Sjaak van der Vlies, mede-eigenaar en senior adviseur bij Cyber Adviseurs, is het van belang om meer samen te werken met andere partijen. “Voordat je ingrijpt, is het belangrijk om te weten hoe een buurt ervoor staat. Daar kom je achter door aan tafel te gaan met partijen die invloed hebben op de leefbaarheid, zoals bewoners, welzijnsorganisaties, politie, woningcorporaties et cetera.”

Veel inzicht
Ook feitelijke gegevens kunnen volgens Van der Vlies veel inzicht bieden. “Door cijfers, beleidsstukken en informatie van professionals te analyseren, kun je het functioneren van buurten in beeld brengen.” Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verhuisbewegingen, meldingen van de politie en een analyse van de meldingen die binnenkomen bij het klantcontactcentrum van gemeenten. “Door deze gegevens op een (online) kaart te combineren, wordt duidelijk waar bepaalde problematiek zich ruimtelijk concentreert en waar speciale actie nodig is. Dit kan een groot voordeel zijn bij de te kiezen maatregelen en de effectiviteit ervan.”

Van der Vlies vertelt over een buurt die volledig naar de nieuwste standaarden en inzichten werd heringericht. “Qua fysieke ruimte was het perfect. Maar volgens een welzijnswerker ging de buurt achteruit. De politie beaamde dat. In dit geval was het beter geweest als er ook oplossingen waren gekomen voor de sociale problematiek en de fysieke ruimte naar behoefte was aangepakt.”

Juiste keuzes
Een belangrijke vraag is dus of de inrichting in bestaande wijken nog aansluit op de behoeften. “Daarnaast is het ook van belang rekening te houden met bredere opgaven zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid maar ook vergrijzing”, stelt Van der Vlies. “Sommige keuzes moeten tijdig worden gemaakt, om later niet in de problemen te komen.”

Effectief beheer is dus ook een kwestie van ‘bezint eer ge begint’. “Dat betekent niet ieder voor zich of eindeloos filosoferen en dure monitors ontwikkelen. Maar het is wel van belang dat we goed nadenken over de te nemen stappen. Goed en effectief beheer valt of staat met het maken van de juiste keuzes op het juiste moment!”