Emmen

Meerjarige zwerfafvalaanpak

Om verschillende redenen heeft de gemeente Emmen behoefte aan een structurele aanpak van zwerfafval. Niet omdat er veel zwerfafval ligt, want dat valt op een aantal hotspots na wel mee. Wel omdat men graag ondernemers, scholen en bewoners meer wil betrekken. Een schone omgeving is namelijk een belang voor gemeente én haar gebruikers en is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn al diverse zwerfafvalinitiatieven vanuit de Emmense samenleving. De gemeente juicht dit toe en wil meer samenhang in de initiatieven en hier gerichter en proactiever over communiceren.  Ook wil de gemeente effectiever en efficiënter beheren, onder andere door betere afstemming tussen de reinigingsdiensten.

Kortom, genoeg aanleiding voor Emmen om een meerjarige, structurele aanpak van zwerfafval op te stellen. Cyber begeleidt en adviseert de gemeente hierbij. De aanpak is voor Emmen hét kader om gericht aan de slag te gaan voor een nog schonere omgeving, sámen met de Emmense samenleving.  De zwerfafvalvergoeding wordt aangewend om uitvoering te geven aan de aanpak.