Nieuwe kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties

Cyber heeft samen met Aedes, CROW en een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit woningcorporaties gewerkt aan een standaard kwaliteitscatalogus. Deze unieke catalogus is op 15 januari gepresenteerd.  Hij sluit naadloos aan op de kwaliteitscatalogus openbare ruimte. We zijn trots op deze kwaliteitscatalogus en blij met de samenwerking.

Samen werken aan een prettige leefomgeving. Dat doen we door onze kwaliteitsmetingen in de leefomgeving op een slimme manier te combineren met andere informatiebronnen. Sinds 2015/2016 doen we dat niet alleen in de openbare ruimte, maar passen we de beeldsystematiek ook toe bij woningcorporaties.

Schoon, heel en veilig

Samen met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland, en CROW heeft iFocus, onderdeel van Cyber, een standaard kwaliteitscatalogus voor en met woningcorporaties ontwikkeld.

In deze gids worden beeldmeetlatten voor schoon, heel en veilig weergegeven. Per thema gaat het om de volgende kwaliteitscriteria:

  • Schoon: de mate van vervuiling, zoals zwerfafval, veegvuil, gehecht vuil, bekladding en beplakking, opslag, huisvuil, grofvuil, uitwerpselen / urine, post, spinrag, vullingsgraad afvalbakken en onkruid. De mate van zichtbare slijtage dus.
  • Heel: beschadigingen, maaibeeld gras, staat van beplanting, uitlopers/overgroei bomen en hagen, waterlot, staat van erfafscheiding en functioneren deuren/verlichting.
  • Veilig: toegankelijkheid (obstakelvrij), gestalde fietsen en scooters, informatie calamiteiten bij liften en nabijheid bomen bij erfgrens.

Het zwaartepunt van de beeldmeetlatten ligt op schoon, aangezien veel heel- en veiligheidsaspecten wettelijk geregeld zijn of in andere veelgebruikte inspecties of meetinstrumenten zitten. Soms is er een sterke relatie tussen de thema’s. Het functioneren van verlichting zegt bijvoorbeeld iets over ‘heel’, maar heeft ook sterke invloed op het veiligheidsgevoel.

Veel animo
Marian Kunst – Van der Wulp, senior adviseur bij Cyber, merkt dat er onder bestuurders en medewerkers van corporaties veel animo is voor het werken met beeldsystematiek. “We hopen dan ook dat we een instrument bieden waar alle corporaties in Nederland gebruik van gaan maken. Zodat ze, door middel van de normen en bijbehorende beelden, in dezelfde taal kunnen communiceren met bewoners en aannemers.”