Nieuwe kwaliteitscatalogus woningcorporaties

iFocus levert de inhoudelijke bijdrage voor de nieuwe kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties. In januari 2019 is de eerste kwaliteitscatalogus beeldkwaliteit voor de corporatiesector gelanceerd. Vanaf september zijn we, op verzoek van Aedes (branchevereniging) , aan de slag gegaan met een uitbreiding.

We hebben een (digitale) ter visie sessie gehad. Voor de nieuwe gids hebben we beeldmeetlaten voor binnen gemaakt, bestaande beeldmeetlatten uitgebreid en is de tekstuele uitleg verbeterd. Ook gaan we in de nieuwe gids in op de doelstellingen van een corporatie, de koppeling met beleid en samenwerking over afdelingen heen.

De impact van beeldkwaliteit zit hem niet in de content! Het levert verbinding op binnen de organisatie en met bewoners, wat je ermee kunt is inzicht doorgeven! Kortom voldoende materiaal voor corporaties om nog beter te sturen op schoon, heel en veilig.