Omdenken door coronacrisis

Corona roept fundamentele vragen op in de openbare ruimte

De coronacrisis heeft op allerlei manieren invloed op onze samenleving. Vanzelfsprekende patronen en manieren van werken worden ter discussie gesteld, ook in de openbare ruimte. Dat merken wij als adviesbureau ook. Voorheen werden we voor een project gevraagd omdat we weten hoe het moet; nu worden we gevraagd om mee te denken over een nieuwe aanpak. Omdenken is daarbij het sleutelwoord.

De CROW-beeldsystematiek, waar we mede de basis voor hebben gelegd, is niet meer dé vanzelfsprekende manier om keuzes te maken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Soms krijg je een beter resultaat als je stuurt op maatschappelijke waarden. Ofwel door de vraag te stellen: “Wat doet ertoe?” Die vraag kun je samen met bewoners beantwoorden. Zij zijn immers het meest gebaat bij plekken die beantwoorden aan hun behoeften.

Openbare ruimte belangrijker
Voor veel mensen is de openbare ruimte tijdens de crisis een stuk belangrijker geworden. Parken worden intensiever gebruikt, met bijbehorende uitdagingen voor beheerders. Mensen werken vaker vanuit huis, kijken beter naar hun omgeving en hebben ideeën voor verbeteringen. Dat is geen probleem, maar juist een kans voor gemeenten en woningcorporaties. Input en betrokkenheid kan immers leiden tot ruimte die er nog meer toe doet.

Om die goede ideeën een plek te geven, is een open houding van professionals nodig. Als mensen zonder voortuin bijvoorbeeld bankjes en parasols op de stoep neerzetten, pak er dan geen handboeken en reglementen bij. Zie het als een signaal en ga samen met de bewoners aan de slag. Besef dat een goed beheerde ruimte geen doel op zich is, maar een middel om tot een hoger welzijnsniveau te komen.

Samen inzetten voor welzijn
Het is goed om andere partijen bij je ambities en inspanningen te betrekken. Partijen die zich eveneens inzetten voor het welzijn van de mensen. We weten bijvoorbeeld dat groen in de buurt bevorderlijk is voor onze gezondheid. Je zou samen met een welzijnsorganisatie of woningcorporatie kunnen kijken hoe je acties op elkaar kunt afstemmen en het groen zo kunt ontwikkelen en inrichten dat er (nog) meer mensen van kunnen genieten.

Meer maatwerk
Ook belangrijk: lever nog meer maatwerk dan voorheen. Grote delen van het areaal kunnen functioneel worden beheerd. Maar voor het deel in de directe woonomgeving is het van belang om de bewoners centraal te stellen.

Daarbij geldt dat een woonomgeving in beweging blijft door verhuizingen of andere ontwikkelingen. Rond een studentenhuis kun je wellicht een basisniveau van onderhoud aanhouden. Maar voor buurten met veel bewonersbetrokkenheid is het goed om gerichter te kijken en eigen initiatieven te faciliteren met kennis en kunde. Bijvoorbeeld door een stukje met wilde planten te laten staan in plaats van weg te branden, omdat mensen het waarderen.

Iedere beheerdienst heeft mensen die daar het benodigde fingerspitzengefühl voor hebben. Zet die mensen op de juiste plekken in. Als de coronacrisis dit soort veranderingen een zet in de goede richting geeft, hoeft de oogst niet alleen maar bitter te zijn en maken we onze ruimte nog beter!

Wilt u ook weten wat de adviseurs van Cyber voor u kunnen betekenen en berekenen? Neemt u dan contact met ons op via Marcel Aarnink 06-27219335.

Op de hoogte blijven van nieuws en projecten? Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.