Bodegraven-Reeuwijk

Onderhoudsplan Leefomgeving

Hoe creëren we een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar die ook bijdraagt aan andere doelstellingen? Waar inwoners een grotere invloed krijgen? En waar thema’s als duurzaamheid, beleving en arbeidsparticipatie een plek krijgen?

Bodegraven-Reeuwijk maakt de omslag van vraaggestuurd naar effectgestuurd werken. De gemeente vroeg Cyber om advies bij deze nieuwe manier van werken en het opstellen van het onderhoudsplan Leefomgeving. Kenmerkend voor het proces is de constructieve samenwerking met inwoners, de dorpsoverleggen en de gemeenteraad. Het plan is geen slotstuk, maar het begin om in gesprek te blijven.

Vier opgaven staan centraal:

  • Voor en met de samenleving
  • Functioneel en veilig
  • Duurzaam en kostenbewust
  • Schoon en aantrekkelijk

Deze opgaven zijn geconcretiseerd in doelstellingen (de beoogde effecten), die leidend zijn in het beheer van de openbare ruimte en riolering. Het resultaat is een gedragen en realistische aanpak, die in balans is met de middelen en organisatie.